Akıllı şehirler ve elektronik alt yapının önemi

Türk elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, akıllı şehirler için elektronik alt yapının önemine dikkat çekti

Akıllı şehirler ve elektronik alt yapının önemi

Kakınmak ve katma değer yaratmak için kaliteli insan ihtiyacının doldurulması gerektiğini söyleyen Türk elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, kaliteli insan yetiştirme hedefinin başarılamaması halinde katma değer yaratılamayacağını belirtti. Yarman: "Katma değer yaratmak’ kaliteli insanla söz konusudur ve kaliteli insan da sokaktan ya da ağaçtan toplanmıyor. Kaliteli insan yetiştirilir. Yetiştirmezsen, yetiştiremezsen katma değer yaratan olmazsın, katma değer yaratan ürünler ortaya koyamazsın." dedi.

İleri teknoloji ve akıllı şehirler
Katma değer artırmanın en temiz yolunun ileri teknoloji ürünlerinin üretimi olduğunu, bilgasayar yazılımlarında da standart muhasebe ürünlerinin üzerine çıkılması gerektiğine dikkat çeken Prf. Yarman, bu çalışmaların en önemli boyutlarından birinin de akıllı şehirler olduğunu söyledi. Yarman, şehirlerin akıllı hale gelmesi gerektiğini belirterek:

"Şehirleri akıllı hale getirmeliyiz, hatta tüm ulaşımı akıllı hale getirmeliyiz. Sağlıkta hastanelerimizi akıllı hale getirmeliyiz, doktorlara karar destek sistemleri sağlayabilmeliyiz, çok hızlı tarama yöntemleri, karar verme yöntemleri geliştirebilmeliyiz...." dedi. 

Üretimde eko sistem
Açıklamasında iyi insan kaynağı için kaliteli eğitimin önemine de dikkat çeken Yarman, ulusal laboratuvarlar oluşturup, bunlardan edinilecek deneyimlerin de sektöre aktarımının önemine dikkat çekti. Yarman:

"Ayrıca üretim için doğal kaynaklar gerekir. Enerji, silikon, altın, gümüş, uranyum vs. üretim sektörlerinin olmazsa olmazlarıdır. Firmalar arasında iş birliği ve koordinasyon olması gerekiyor. Biz buna üretimde ekosistem diyoruz." dedi