AKM için son karar ne olacak?

Ankara’nın nefes alacak alanlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yol haritası belirleme çalışmaları süratle devam ediyor

AKM için son karar ne olacak?

Ankara’nın nefes alacak alanlarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yol haritası belirleme çalışmaları süratle devam ediyor.

Bakanlık 2012 yılında 6306 Sayılı Kanun ile değişik 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen “Atatürk Kültür Merkezi” alanının planlanması görevi çerçevesinde alana ilişkin olarak tüm kesimlerin görüş ve önerilerini alma yolundaki gayretlerini artırdı.

Bu çerçevede, “Atatürk Kültür Merkezi Alanı" içerisindeki tüm bölgelerin, bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlamı, kimlik değerleri kent içindeki özgün konumu, kentle olan ilişkisi, kentsel ihtiyaçları, altyapı geliştirme potansiyeli gibi açılardan Ankara’daki Üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla AKM alanının topluma kazandırılması için bir güncel yol haritasının belirlenmesi amacıyla 24 Nisan 2014 tarihinde “Atatürk Kültür Merkezi Ortak Akıl Çalıştay”ı gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin de katıldığı çalıştayın sonucunda AKM alanı için “Ulusal Fikir Yarışması” düzenlenmesi gerektiği fikri benimsendi.

Bakan Güllüce:” Ankara hepimizin başkenti, Atatürk Kültür Merkezi için hepimizin söz söyleme hakkı var ve tüm Türkiye’nin fikirlerinin AKM alanına yansıması gerekir”
Bu çalıştayın devamı niteliğinde olan “Akademik Toplantı” 14 Ekim 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin de katılımıyla gerçekleşecek. Atatürk Kültür Merkezi alanına ilişkin sorun ve çözüm önerileri ile alanın planlanması, tasarımına ilişkin konuların ele alınacağı toplantıya Türkiye’nin her bölgesinde bulunan üniversitelerin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı öğretim üyeleri katılacak.

Bu toplantı da;
-Atatürk Kültür Merkezi Alanının Cumhuriyet Anakarası için Simgesel önemini kapsayacak potansiyellerin ortaya konulması,
-Alana ilişkin sorunların ortaya konulması,
-Alanının Tarihsel Bağlamı ve Cumhuriyet Anakarası için Simgesel önemi de dikkate alınarak AKM’nin Vizyon, sorunların çözümleri için stratejiler ve eylem kararlarının oluşturulması, hedeflenmektedir.