AKM toplantıları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile AKM alanı için düzenlenen Akademik toplantılarının ikincisi düzenlendi

AKM toplantıları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile AKM alanı için düzenlenen Akademik toplantılarının ikincisi düzenlendi. Düzenlenen akademik toplantı ile AKM alanın geleceği hakkında akademisyenlerin görüşlerine başvuruldu.

Bakanlık ortak akıl yöntemini seçti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Alanının tarihsel bağlamı ve Ankara için simgesel önemini kapsayacak potansiyellerin ortaya konulması, alana ilişkin sorunların belirlenmesi, vizyon, strateji ve eylem kararlarının oluşturulması için Bakanlık “Ortak Akıl” yöntemini seçti. 

Çevre Bakanı İdris Güllüce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kapsamda Ankara’daki üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile 24 Nisan 2014 ve 14 Mayıs 2014 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Ortak Akıl Çalıştayı düzenlendi.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler çalıştaya katıldı
Ankara’nın tüm yurttaşların başkenti olması, bu alan için herkesin söz söyleme hakkının bulunması, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı’na ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile geliştirilen stratejilerin tartışılması ve alanın planlanması ve tasarımına ilişkin her bölge ve 32 ilden toplam 82 üniversitenin mimarlık, şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı bölümlerinden akademisyenlerin davet edildiği 14 Ekim ve 21 Ekim 2014 tarihlerinde akademik toplantılar düzenlendi.

Akademik Toplantılarda, alana ilişkin sorunların ortaya konulması, Atatürk Kültür Merkezi Alanının tarihsel bağlamı ve Cumhuriyet Ankarası için simgesel önemini kapsayacak potansiyellerin ortaya konulması, AKM Alanı’nın vizyon ve stratejilerin belirlenerek eylem kararlarının oluşturulması için 3 masada katılımcılar ile birlikte üretildi.

Akademik Toplantılar ve öncesinde yapılan çalıştaylar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmalarına altlık teşkil edecek güncel bir yol haritası oluşturulacak ve kamuoyu ve akademisyenlerle paylaşılacak.AC