Alianz; Türkiye’de kişisel borçlar artıyor

Allianz Küresel Varlık Raporu’na göre; Türkiye’de mali varliklar büyüyor ama kişisel borçlar da artiyor

Alianz; Türkiye’de kişisel borçlar artıyor

27 Eylül 2013 / emlakwebtv
Allianz’ın bu yıl dördüncüsünü yayınladığı 2012 Küresel Varlık Raporu’na göre dünya genelin-deki mali varlıklar brüt 111 trilyon Avro ile yeni bir rekor kırarken borç büyümesinde durgun-luk gözlemleniyor. Rapor ayrıca yoksul ülkelerdeki varlıklı insanların sayısının artışta olduğu-nu, zengin ülkelerde ise alt gelir grubunun genişlediğini ortaya koyuyor. İlk üçü İsviçre, ABD ve Japonya’nın oluşturduğu, ülkelerin kişi başına düşen mali varlıklara göre sıralandığı listede Türkiye 45. sırada.

Allianz, Küresel Varlık Raporu”nun 4’üncüsünü yayınladı
Allianz bugün 50’den fazla ülkede hane içi varlık ve borç durumlarını mercek altına alan “Kü-resel Varlık Raporu”nun 4’üncüsünü yayınladı. Raporun ortaya çıkardığı sonuçlara göre, küresel hane içi brüt mali varlıklar 2012 yılında %8.1 büyüdü. Bu büyüme, son altı yılda görülen en güçlü büyüme olmakla birlikte 2001-2012 yılları arasında yapılan döviz kuru düzenlemelerinden sonra yıllık %4.6 olan uzun vadeli ortalamanında çok üstüne. Geçen yılın hızlı büyümesinde etkili olan temel faktörlerden bir diğeri ise borsadaki pozitif trend oldu; menkul değerlerde tutulan varlıklar %10.4 oranında büyürken, toplam küresel mali varlıklar 111 trilyon Avro’luk rekora taşıdı.

Lehman çöküşünden tam dört yıl sonra borç büyümesi %2,9 ile durgun seyretti
2012 yılında, Lehman çöküşünden tam dört yıl sonra borç büyümesi %2,9 ile durgun seyretti. 2009’da %71.6 olan küresel borç oranı (GSMH baz alındı) %65.9’a geriledi. Bu da, küresel net mali varlıkların (brüt mali varlıklar borçlardan daha az) iki haneli bir büyümeye (+%10.4) şahit olması anlamına geliyor. Bu büyümeden aslında bütün bölgeler faydalandı ancak Doğu Avrupa’daki büyüme küresel ortalamanın biraz altında kalarak %8.5 oldu. Doğu Avrupa’ya ait bu oran, geçmişte krizin olduğu yıllara oranla oldukça iyi. Amerika ve Avrupa’nın zengin bölgeleri kriz öncesi durumuna dönmeyi ancak geçen sene başarırken, Doğu Avrupa’nın varlık seviyesi 2012’nin sonunda, en başarılı dönem olan 2007’nin %40 üstündeydi.

Allianz Baş Ekonomisti Michael Heise, “Doğu Avrupa’da mali kriz, yapılan tasarruflar sayesinde bugüne kadar iyi bir şekilde atlatıldı. Bu olağanüstü. Krizin vurduğu Avro ile yakın ekonomik bağlarına rağmen Doğu Avrupa, çok daha iyi büyüme potansiyeli sunuyor. Bölgenin açığı yakalama hikayesini tamamlamak için henüz erken” dedi.

Doğu Avrupa dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi
Araştırmalar, Doğu Avrupa’nın dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olduğunu doğruluyor. Varlık birikim süreci 2007’nin sonundan itibaren birçok ülkede bir veya iki vites gerilemesine rağmen, 2000 yılından bu yana Doğu Avrupa’nın brüt mali varlıkları yılda ortalama %14.7 büyüdü. Asya (örneğin Japonya) (%13.7) veya Latin Amerika (%13.2) gibi diğer gelişmekte olan bölgeler ise geride kaldı. Bir diğer taraftan, 2012 yılı sonunda toplam 4,480 Avro olan ortalama kişi başına düşen brüt mali varlıklar Doğu Avrupa’da halen gelişmekte olan diğer bütün bölgelere kıyasla daha düşük. Ayrıca ortalama rakam bölgedeki varlık boşluğunun de-vasa olduğunu da gizliyor. Bir tarafta, hala Kazakistan ve Ukrayna gibi ortalama kişi başına düşen brüt mali varlıkların 2,000 Avro’nun altında olduğu yoksul ülkeler varken diğer tarafta Çek Cumhuriyeti, Slovenya gibi varlık seviyeleri Batı Avrupa’da görülen seviyelere çok yakın olan ülkeler de bulunuyor.

Genel olarak bakıldığında; son yıllarda görülen olağanüstü performansa rağmen eski günlere dönüşün biraz zaman alacağı görülüyor. Bu durumu etkileyen bir başka unsur ise son yıllarda kişisel borçlardaki artışın varlıklardaki büyümeden daha hızlı olması. Son 12 yıldır Doğu Avru-pa’daki hane borçları her yıl ortalama %25.4 artıyor. 2007 yılındaki yavaşlamaya rağmen, başka hiçbir bölge bu kadar hızlı bir borç artışına şahit olmamıştı. Ortalama “sadece” %11 olan büyüme ile Doğu Avrupa, bu anlamda Latin Amerika (%11.6) ve Asya (örneğin Japonya) (%14.0) bölgelerinden daha yavaş büyüdü. “Bu ülkelerin çoğunda kişisel borçların hala düşük olmasına rağmen, borçlanma hızını yakından takip etmeliyiz. Bu ülkeler Batı Avrupa ve Ame-rika’nın yaptığı hatayı yapmamalılar; borçlanmayla finanse edilen büyüme hiçbir zaman sür-dürülebilir değildir” diyor Heise.

Türkiye, ortalama kişi başına düşen mali varlıklar, listesinde 45. sırada kaldı
Türkiye’de varlık gelişiminin, geçen yıl brüt mali varlıkların %9.0 oranında büyümesi sayesin-de güçlü olduğu söylenebilir; fakat bölgedeki diğer birçok ülkenin aksine kişisel borçlar, varlık büyümesini geniş bir marjla (2012’de +20.2%) geride bırakarak hızla büyümeye devam etti. Sonuç olarak net mali varlıklar %1 küçüldü ve Türkiye’nin gelişmesine ayrı bir hassasiyet kazandırdı. Geçen yıl zenginliği azalan tek ülke Finlandiya’ydı. 2012’nin sonunda Türkiye’nin borç oranı (GSMH baz alındı) nispeten düşük (%21.1) olmasına rağmen, son 5 yılda iki katına çıktı. Bununla birlikte, araştırmalar ortaya koyuyor ki Türkiye’nin gelişimi çok daha iyi bir durumda çünkü 2000 yılından itibaren net mali varlıklar ortalama %11.1 oranında bir bü-yüme yakaladı. Diğer taraftan küresel kıyaslamada Türkiye, ortalama kişi başına düşen mali varlıklarda 1,610 Avro ile 2012 yılında en zengin ülkeler listesinde 45. sırada kaldı. (Tablo).

Önceki yıllarda olduğu gibi “Allianz Küresel Varlık Raporu” bireyleri üç sınıfa ayırıyor. Sınıf-landırma küresel olarak yapılıyor. Varlıklarının değeri 4,900-29,200 Avro arası olan tüm bireyler “orta sınıf”, net mali varlıkları 4,900 Avro’nun altında olanlar “düşük gelirli sınıf” ve net mali varlıklarının değeri 29,200 Avro’dan daha yüksek olanlar ise “yüksek gelirli” olarak sınıflandırılıyor. Kriz, gelişmiş ekonomilerde “düşük gelir grubunun” genişlemesine neden olurken, yoksul ülkelerde eğilim orta sınıfın genişlemesi yönünde oldu. Sadece geçen sene, payın çoğunluğu Çin’in olmak üzere, orta sınıfa 140 milyon kişi eklendi. Bu gelişme orta düzeyde mali varlık sahibi toplam 860 milyon civarında kişinin analizimize dahil olan ülkelerde yaşadığı anlamına geliyor. Orta sınıfın küresel büyüme hızı sadece geçen sene bu kadar şaşırtıcı değildi. Son 12 yılda özellikle gelişmekte olan pazarlar büyük başarılar yakaladı. Milenyuma girilmesiyle Doğu Avrupa ve Latin Amerika’da orta sınıfın genel nüfustaki payı ikiye, Asya’da (ör:Japonya) ise neredeyse 10’a katlandı. Görüyoruz ki orta sınıfın yüzü belirgin şekilde değişti; 2000 yılında orta sınıfın neredeyse %60’ı Kuzey Amerika veya Batı Avrupa’dandı. Bugün orta sınıfa mensup her iki kişiden biri Asyalı ve bu eğilimin devam edeceği öngörülüyor. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın payı %30’un altına düştü.

Kişi başına düşen mali varlıklar, 2012, İlk 20:

Sıra

Ülke

AVRO

Yıllık %

#1

İsviçre

141,895

6.3

#2

ABD

100,710

10.3

#3

Japonya

83,610

4.5

#4

Belçika

73,520

7.4

#5

Hollanda

68,760

12.1

#6

Kanada

66,550

8.6

#7

Singapur

66,400

7.9

#8

Tayvan

65,080

6.9

#9

Birleşik Krallık

58,905

7.7

#10

Avusturalya

57,400

25.3

#11

İsveç

54,065

13.6

#12

Danimarka

53,370

18.1

#13

İsrail

49,390

7.8

#14

İtalya

45,770

6.0

#15

Fransa

44,310

6.1

#16

Avusturya

41,985

4.7

#17

Almanya

41,950

6.7

#18

İrlanda

29,980

15.3

#19

Portekiz

20,930

6.2

#20

Güney Kore

19,180

10.3

(…)

 

 

 

#45

Türkiye

1,610

-2.2


Etiketler:

Benzer Haberler

2018'de köprü ve otoyollardan 1.7 milyar gelir elde edildi

2018'de köprü ve otoyollardan 1.7 milyar gelir elde edildi

Avrasya Tüneli'nden geçen yıl 17.5 milyon araç geçti

Avrasya Tüneli'nden geçen yıl 17.5 milyon araç geçti

İnşaat sektöründe kırılganlık uyarısı

İnşaat sektöründe kırılganlık uyarısı

Türkiye kentleri temiz hava ölçümlerinde sınıfta kaldı

Türkiye kentleri temiz hava ölçümlerinde sınıfta kaldı

Ev sahipleri artık bunu yapamayacak

Ev sahipleri artık bunu yapamayacak

İBB Paşalimanı Cafe için ihaleye çıkıyor

İBB Paşalimanı Cafe için ihaleye çıkıyor

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: Faizler stabil

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: Faizler stabil

Beyttürk İnşaat'a Katarlı ortak

Beyttürk İnşaat'a Katarlı ortak

Gayrimenkul Nedir?

Gayrimenkul Nedir?

MIPIM'de Göbeklitepe heyecanı

MIPIM'de Göbeklitepe heyecanı

Sinop Nükleer'de beklenen karar: Japonlar çekildi

Sinop Nükleer'de beklenen karar: Japonlar çekildi

2018'de konut fiyatları hangi kentte ne kadar arttı?

2018'de konut fiyatları hangi kentte ne kadar arttı?

Haliç Tersanesi'nde 98.4 milyonluk bilim merkezi dönüşümü

Haliç Tersanesi'nde 98.4 milyonluk bilim merkezi dönüşümü

Taşınma planından en çok Basın Ekspres Yolu etkilenecek

Taşınma planından en çok Basın Ekspres Yolu etkilenecek

Kira artışında TÜFE düzenlemesine sektörden destek

Kira artışında TÜFE düzenlemesine sektörden destek

İnşaat maliyet endeksinde düşüş

İnşaat maliyet endeksinde düşüş

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde son durum: Ayrıntılar belli oluyor

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde son durum: Ayrıntılar belli oluyor

Çanakkale Köprüsü son durum: Geçiş garantisi tartışması daha güçlü geliyor

Çanakkale Köprüsü son durum: Geçiş garantisi tartışması daha güçlü geliyor

Millet Bahçeleri'ne Millet Konakları eşlik edecek

Millet Bahçeleri'ne Millet Konakları eşlik edecek

Gebze Halkalı Marmaray durakları: Ayrılık Çeşmesi 1.5 aylığına  kapatıldı

Gebze Halkalı Marmaray durakları: Ayrılık Çeşmesi 1.5 aylığına kapatıldı

Çekmeköy askeri arazi için hazırlanan dönüşüm planı İBB'de

Çekmeköy askeri arazi için hazırlanan dönüşüm planı İBB'de

EN ÇOK OKUNANLAR