Ankara Büyükşehir’den satılık arsalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentte yer alan 3 adet arsayı ihaleyle satışa çıkarıyor.

Ankara Büyükşehir’den satılık arsalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara’da 3 adet arsa satıyor. Etimesgut ve Yenimahalle bölgelerinde yer alan arsalar için ihale tarihi ise 11 Eylül 2014 olarak belirlendi.

Toplam bedelleri 23 milyon 223 bin 83 TL olan arsaların satışı kapalı zarf usulüyle yapılacak. Belediye binasının Encümen salonunda gerçekleştirilecek ihalenin saati ise 14:00.

Ankara’daki arsaların ihale ilanı ise aşağıda yer alıyor;

“1-İhale 11.09.2014 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce  yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası  14.katında bulunan  Emlak  ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3-İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri,  gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı  tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.