Ankara Gölbaşı’nda satılık konut!

Gölbaşı Satış Memurluğu, Ankara Gölbaşı’nda yer alan konutu 13 Ekim’de ihaleye çıkarıyor.

Ankara Gölbaşı’nda satılık konut!

Gölbaşı Satış Memurluğu, Ankara Gölbaşı’nda yer alan konutu 1 milyon 786 bin 400 TL’ye satışa çıkarıyor. Konutun ihalesi 13 Ekim 2014 tarihinde saat 11:00 ile 11:05 arasında yapılacak.

Açık arttırma usulüyle satışı yapılacak gayrimenkulün ihale ilanı aşağıda yer alıyor;

T.C GÖLBAŞI(ANKARA) SULH. HUKUK MAH. SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

TAŞINMAZIN

Özellikleri:  Ankara  İli Gölbaşı İlçesinde yer alan gayrimenkul niteliğindeki taşınmazın tamamı 1.786.400 TL bedelle satılacaktır.

Kıymeti: 1.786.400 TL

İmar Durumu: Gölbaşı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06/06/2014 ve 433 sayılı yazsında; Mülga Özel ve Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında "konut alanı" olarak planlandığı, yapılaşma koşullarının Emsal: 0,15, Hmax:6,50 m. olduğu belirtilmiştir.

KDV Oranı: %18

Adresi: Bahçelievler Mahallesi Gölbaşı Ankara

1.Satış Günü 13/10/2014 11:00 ile 11:05 arasında

2.Satış Günü 07/11/2014 11:00 ile 11:05 arasında

Satış Yeri: Gölbaşı Ankara Adliyesi icra Müdürlüğü önü

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkacabilgi almak isteyenlerin 2014/11 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçer. 20/08/2014