Ankara İçin El Ele Projesi Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla Ankara İl Müdürlüğü tarafından; “Ankara İçin El Ele” projesi başlatıldı.

Ankara İçin El Ele Projesi Başladı

"Ankara İçin El Ele Projesi" kapsamında "Ruhsat ve İzin Sürecinde Çevre Mevzuatı Uygulamaları" konulu ilk toplantı Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara'daki sanayinin yoğun olduğu bazı ilçe belediye başkanlıkları ve OSB yetkililerinin katılımı ile 05 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce "Ankara İçin El Ele' bir 'Ortak Akıl' projesidir. Proje kişilerin veya kurumların diğer kişi ve/veya kurumların düşünce ve görüşlerini alarak kendi düşünceleri geliştirmesi ve bunun sonucunda yeni fikir ve projeler üretilmesine dayanıyor. Projeye emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ruhsat verilirken dikkat edilecek hususular
Toplantıda ruhsat verilirken dikkat edilecek hususlar, ÇED ve çevre izni/lisansına tabi faaliyetlerin neler olduğu, çevre ile ilgili şikayet ve anlık denetimlerin nasıl yapılacağı, hangi durumlarda belediye veya OSB'lerin işlem yapacağı, hangi durumlarda ise il müdürlüğünün devreye gireceği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

İlk toplantıda neler görüşüldü?
Ankara İçin El Ele Projesi kapsamında "Kentsel Dönüşüm Hizmetleri" konulu ikinci toplantı iki oturumlu olarak 17 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantının "Riskli Yapıların Tespit Sürecinde Yaşanan Sorunlar" başlıklı ilk oturumda sektörün ve Bakanlığın beklentileri paylaşıldı, karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretmeye yönelik görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantının ikinci oturum kentsel dönüşüm süreci paydaşlarından olan tapu müdürlükleri ve belediye temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İkinci oturumda yazışma, tebligat, yıkım süreçleri, muafiyetler, riskli-rezerv alan uygulamaları, kira yardımları ile genel durum konularında görüş alışverişi gerçekleştirildi.