Ankara’da icralık arsalar var!

Ankara Yenimahalle’deki arsa icradan satılacak. Arsanın açık artırması 6 Kasım 2015 tarihinde yapılacak.

Ankara’da icralık arsalar var!

Ankara 11. İcra Dairesi, Ankara Yenimahalle’de yer alan arsayı satacak. Açık artırması 6 Kasım’da yapılacak arsanın toplam satış bedeli 42 milyon 362 bin 392 lira.

T.C ANKARA 11. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Ankara İl, Yenimahalle ilçe, ERGAZİ İMAR Mahallesi, 15670 Ada No, 3 Parsel Nolu taşınmaz; projesinde A Blok olarak anılan benzin istasyonunun güney doğusunda bitişik nizam sıralanmış, benzin istasyonundan itibaren sırayla Avize market, Halı Dünyası, Arabacım ve Avizecim dükkanları kiracı olarak bulunduğu zemin ve I. normal kattan oluşan yapı, projesinde B Blok olarak anılan zemin ve 1. kattan oluşan benzin istasyonu, benzin istayonuna bağlı market, ofis ve wc'ler, projesinde C blok olarak anılan benzin istayonunun kuzeybatısında alt katı Karadeniz Köy ürünleri Unlu Mamulleri, üst katı Akçaabat Köfte-Et Izgara Restoranı olarak kullanılan zemin+1 normal kattan lokanta yapısı, benzin istasyonunun batısında, İstanbul istikametindeki çıkışında oto yıkama, lokantanın batısında kuzine bulunmaktadır. Yapılar dışında kalan alanın tamamı grobetondur.

A Blok Dükkanlar:

A Blok, 82,75x11,20 mt oturumda olup, farklı büyüklükte 5 adet zemin ve 1. normal katlı dükkandan oluşmaktadır. Dükkan cepheleri prekast elemanlar ile sıva üzeri boyalıdır. Dükkanların toplam brüt inşaat alanı 1663,00 m2'dir.

Projesine göre A Bloktaki (1) bağımsız bölüm nolu dükkan zemin katında net 75,08 m2 olup, dükkan zemini granit seramik duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tavanı spot aydınlatmalı asma tavandır. Dükkan 1. normal katında net 167,10 m2, bu katta bulunan wc'de yerler ve duvarlar tavana kadar seramik kaplıdır. Giriş kapısı ve pencere doğramaları ısıcamlı alüminyum doğramadır. Dükkanı Avize Market kiracı olarak kullanmaktadır. Dükkanın brüt inşaat alanı 277,77 m2'dir.

Projesine göre A Bloktaki (2) bağımsız bölüm nolu dükkan zemin katında net 95,09 m2 olup, dükkan zemini granit seramik, duvarlar alçı sıva üzeri . boyalı, tavanı spot aydınlatmalı asma tavandır. Dükkan I. normal katında net 162,49 m2 bu katta bulunan wc'de yerler ve duvarlar tavana kadar seramik kaplıdır. Giriş kapısı ve pencere doğramaları ısıcamlı alüminyum doğramadır. Dükkanı Perdecim kiracı olarak kullanmaktadır, dükkanın brüt inşaat alanı 268,51 m2'dir. -Projesine göre A Bloktaki (3) bağımsız bölüm nolu dükkan zemin katında net 172,75 m2 olup, dükkan zemini granit seramik,

duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tavanı spot aydınlatmalı asma tavandır. Dükkan 1. normal katında net 163,04 m2, bu katta bulunan wc'de yerler ve duvarlar tavana kadar seramik kaplıdır. Giriş kapısı ve pencere doğramaları ısıcamlı alüminyum doğramadır. Dükkanı Halı Dünyası kiracı olarak kullanmaktadır. Dükkanın brüt inşaat alanı 364,20 m2'dir.

Projesine göre A Bloktaki (4) bağımsız öblüm nolu dükkan zemin katında net 177,25 m2 olup, dükkan zemini granit seramik, duvarlar alçı sıva üzer boyalı, tavanı spot aydınlatmalı asma tavandır. Dükkan 1. normal katında net 166,42 m2, bu katta bulunan wc'de yerler ve duvarlar tavana kadar seramik kaplıdır. Giriş kapısı ve pencere doğramaları ısıcamlı alüminyum doğramadır. Dükkanı Arabacım kiracı olarak kullanmaktadır, dükkanın brüt inşşat alanı 372,38 m2'dir.

Projesine göre A Bloktaki (5) bağımsız bölüm nolu dükkan zemin katında net 179,33 m2 olup, dükkan zemini granit seramik, duvarlar alçı sıva üzeri boyalı, tavanı spot aydınlatmalı, asma tavandır. Dükkan 1. normal katında net 169,47 m2, bu katta bulunan vvc'de yerler ve duvarlar tavana kadar seramik kaplıdır. Giriş kapısı ve pencere doğramaları ısıcamlı alüminyum doğramadır. Dükkanı Avizecim kiracı olarak kullanmaktadır. Dükkanın brüt inşaat alanı 380,45 m2,dir.

B Blok Akaryakıt ve LPG İstasyonu:

Projesine göre B Blok, 15,00x8,70 mt oturumda olup, zemin katında market, bay-bayan-engelli wc, mekanik odası, ofis, pompa odası, personel dinlenme odası ve duş ve vvc'si; I. normal katında sekreterya, 2 ofis, mutfak, wc ve market deposu bulunmaktadır. Akaryakıt istasyon binası alüminyum giydirme camlı cephelidir. Akaryakıt istasyonunun brüt inşaat alanı 267,85 m3'dir.

C Blok Lokanta Binası:

Projesine göre C Blok, 8,00x25,10 mt oturumda olup, zemin katında market ve büro; I. normal katında büro lokanta, personel soyunma odası, koridor, arşiv, mutfak, bay ve bayan wc bulunmaktadır. Lokanta binası cepheleri prekast elemanlar ile sıva üzeri boyalıdır. Lokantanın yerler granit seramik, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Giriş kapısı ve pencere doğramaları ısıcamlı alüminyum doğramadır. Halihazırda alt katı Karadeniz Köy Ürünleri Unlu Mamülleri, üst katı Akçaabat Köfte-Et Izgara Restoran kiracı olarak kullanmaktadırlar. Lokantanın brüt inşaat alanı 415,19 m2,dir.

Taşınmazın Niteliği :Müfrez tarla üzerinde Akaryakıt İstasyonu ve İş merkezi bulunmaktadır.

Adresi: Ergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:506

Yenimahalle-ANKARA

Yüzölçümü : 7.808,00 m2

İmar Durumu : Yenimahalle Belediyesinin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre kıymet takdiri parsel üzerinde "Bakım akaryakıt ve Ipg ikmal istayonunda E:0.30 ve maksimum yapı yüksekliği (hmaks) serbest olacaktır - bakım akaryakıt ve Ipg istasyonu; bu alanlarda; market, yıkama-yağlama istasyonu yer alabilir. Planda belirtilen akaryakıt+lpg istasyonu dahilinde sanayi ve ticaret başkanlığınca yayınlanan mecburi standart tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ doğrultusunda ts 12820 "Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Kuralları" standartlarına, ts 11939 "sıvılaştırılmış petrol gazları (Ipg) ikmal istasyonu-karayolları taşıtları için-emniyet kurallarına (mecburi standart tebliğij'ne 16.12.2004 gün ve 25672 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Karayolları Kenarlarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğine ve 25495 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'ne yapılarda Deprem Yönetmeliğine, akaryakıt ve Lpg istasyonu ile ilgili Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan TS standartlarındaki kurallarına uyulacaktır. Bu plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda; 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine, Ankara Büyükşehir belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır" plan notları bulunmaktadır.

Kıymeti: 42.362.392,94 TL (Taşınmazın arsa ve yapı değerleri)

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler: 1 -Petrol Ofisi A.Ş'nin 16/04/2009 tarihli 6418 sayılı ipotek şerhi.

2- Petrol Ofisi A.Ş'nin 16/04/2009 tarih, 6385 sayılı 18 yıl süreli intifa hakkı

3- BEDAŞ'ın 19/06/1996 tarih 4331 sayılı trafo yeri için kira şerhi vardır. Taşınmaz üzerinde, istihkak iddiasında bulunulan makina-teçhizatın talep gereği satış ilanına dahil edilmemiş ve kıymet taktirinde makina-teçhizat için takdir edilen miktar düşülerek taşınmaz arsa değeri ve yapı değerleri üzerinden satışa çıkarılmıştır.

1. Satış Günü : 06/11/2015 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 04/12/2015 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadjkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsi-len mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/12784 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/09/2015


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Zin D Diamond fiyatları

Zin D Diamond fiyatları

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

Zorunlu enerji verimliliği etüt raporunda son düzlük

Zorunlu enerji verimliliği etüt raporunda son düzlük

Montenegro’da Ev Almak İsteyenlere Simülasyon VR Deneyimi

Montenegro’da Ev Almak İsteyenlere Simülasyon VR Deneyimi

Tahincioğlu’ndan gayrimenkul sektöründe bir ilk: Multi Evler

Tahincioğlu’ndan gayrimenkul sektöründe bir ilk: Multi Evler

Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı

Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı

DAP Yapı’dan ‘Hababam’ sıcaklığı’nda Validebağ Konakları

DAP Yapı’dan ‘Hababam’ sıcaklığı’nda Validebağ Konakları

Validebağ Konakları'nda tarihi fırsat sürüyor

Validebağ Konakları'nda tarihi fırsat sürüyor

Validebağ Konakları’nda yeni konaklar satışa çıktı

Validebağ Konakları’nda yeni konaklar satışa çıktı

Esta'dan Rusya’da bu defa ‘anlamlı’ bir ilk

Esta'dan Rusya’da bu defa ‘anlamlı’ bir ilk

Nevbahar Üsküdar’da  büyük teslim kampanyası!

Nevbahar Üsküdar’da büyük teslim kampanyası!

Teknik Yapı, yüzde 0.64 vade farkını değiştirmedi

Teknik Yapı, yüzde 0.64 vade farkını değiştirmedi

Avrupa Konutları Atakent 4’te 2. Etap satışa çıktı “Atakent 4 B”

Avrupa Konutları Atakent 4’te 2. Etap satışa çıktı “Atakent 4 B”

EN ÇOK OKUNANLAR