Antalya, Konya ve Rize'de acele kamulaştırma kararı

Antalya, Konya ve Rize'de gerçekleştirilecek bazı projeler kapsamında acele kamulaştırma kararı alındı. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Antalya, Konya ve Rize'de acele kamulaştırma kararı

Antalya, Konya ve Rize'de gerçekleştirilecek bazı projeler kapsamında acele kamulaştırma kararı alındı. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Antalya'da acele kamulaştırma 

Göksu - Varsak Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın tam metni şöyle; ''Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait ''154 kV Göksu - Varsak Enerji İletim Hattı Projesi'' kapsamında ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1/6/2017 tarihli ve 15473 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.'' 

Kamulaştırılan alanların haritasına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Dosyayı indirmek için tıklayın.

Konya'da kamulaştırma kararı 

Büsan - Konya 4 Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kararın tam metni şöyle; ''Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait ''154 kV Büsan-Konya 4 Enerji İletim Hattı Projesi'' kapsamında ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 16/6/2017 tarihli ve 17053 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.'' 

Kamulaştırılan alanların haritasına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Dosyayı indirmek için tıklayın.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından acele kamulaştırma kararı 

Rize Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan bina ve laboratuvarların yapımı amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de şöyle yer aldı; ''Rize İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan bina ve laboratuvarların yapımı amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından acele kamulaştırılması; Milli Eğitim Bakanlığının 16/6/2017 tarihli ve 9176668 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.'' 

Kamulaştırılan alanların haritasına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Dosyayı indirmek için tıklayın.