AOÇ'deki küçülme Sayıştay raporunda

Sayıştay tarafından 31 Aralık'ta yayınlanan 'Denetim' raporu, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki dev küçülmeye dikkat çekti

AOÇ'deki küçülme Sayıştay raporunda

Sayıştay tarafından 31 Aralık'ta yayınlanan 'Denetim Raporu' Atatürk Orman Çiftliği'ndeki küçülmeye vurgu yaptı. Rapor, orman arazisinin 55 bin 539 dekardan, 33 bin dekara düştüğünün altını çizdi.

Satış, bağış ve işgaller...
Birgün Gazetesi'nden Olgu Kundakçı'nın haberine göre, raporda Atatürk Orman Çiftliği'ndeki dev küçülmeye dikkat çekilerek: ' Atatürk Orman Çiftliği bağışlandığı tarihte 55 bin 539 dekarken, çeşitli tarihlerde yapılan bağış, satış ve işgaller sonucu giderek küçülmüş ve 2013 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 33 bin dekara kadar gerilemiştir.' ifadelerine yer verildi.  Rapora göre, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde meydana gelen 22 dekarlık arazi kaybı, toplam arazinin yüzde 40'ına denk düşüyor. 

Mustafa Kemal, Atatürk Orman Çiftliği'nde

Atatürk'ün miras şartnamesine uyulmadı
Sayıştay raporunda Atatürk'ün bağış mektubunda yer alan 'arazinin yeşillendirilerek korunması' ve geliştirilmesişartına rağmen, zaman içinde çok değerlenen boş arazilere yönelik talep ve tecavüzlerin artışına engel olunamadığına da dikkat çekildi.

Oda'ları yok sayamazsınız
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin araziyi imara açma planlarına karşı meslek odalarının açtığı davalara da atıfta bulunan raporda, meslek odalarının görüşlerinin önemine dikkat çekilerek: 'AOÇ Kuruluş Kanunu'na, arazinin tarihi, kültürel ve doğal özelliklerine, bağış mektubu esaslarına ve mahkeme kararlarına uygun olması hususlarında gereken dikkat ve özenin gösterilmesi' gerekliliğinin de altı çizildi.