Apartman kuralları hakkında sıkça sorulanlar

Apartmanlarda uyulması gereken kurallar, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda sıralanmış. Bina kurallarına dair sizlerin en çok merak ettiği soruları tek tek açıklayalım;

Apartman kuralları hakkında sıkça sorulanlar

ORTAK KARAR ŞART

Apartman sakinleri, binanın ortak alanlarında yapılacak değişiklikler için ortak karar almak zorunda. Bu alanlarda yenileme ya da onarım yapılacaksa sayı çoğunluğuna bakılır.

AİDAT ÖDEMELERİ

Binadaki ortak alanların masrafları tüm ev sahipleri tarafından ödenir. Yani dairede kim oturuyorsa aidatı da o kişi öder. Binanın olanaklarından yararlanılmasa bile tüm daire sahiplerinin aidatlarını ödemeleri şart. Miktar ise daire sakinlerinin katıldığı apartman kurulunda belirlenir.

DAİRENİN İŞYERİNE KİRALANMASI

Kimi ev sahipleri konut olarak kullanılan dairelerini bir işyerine kiraya vermek isteyebilir. Bu durumda binadaki tüm ev sahiplerinin yazılı izni alınması gerekir. Eğer bu izin alınmazsa daire konuttan başka bir amaçla kullanılamaz, kiraya da verilemez.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Apartmanın yönetim planında değişiklik yapılmak istendiği takdirde bu değişiklik ev sahiplerinin oylamasına sunulur. Yönetim planındaki değişiklik için daire sahiplerinin beşte dördünün oyu şarttır.

SORUN ÇIKARSA…

Binadaki bir dairenin veya dairelerin kullanımından dolayı ev sahipleri ile yöneticiler arasında sorun çıkabilir. Söz konusu anlaşmazlıkların çözümü ise Kat Malikleri Kurulu’nca değerlendirilip, nihai karar alınır.

APARTMAN TOPLANTILARI

Apartman toplantı tarihleri de yine apartman yönetmeliğinde belirtilmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre her yılın belirlenen aylarının ilk 15 günü içinde toplanılır. Tarih, saat ve yer yönetici tarafından tüm ev sahiplerine en az 1 hafta önceden duyurulur.