Armutlu dönüşümü çıkmaz sokakta

Ağustos ayında askıya çıkarılan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İmar Planı'na Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün ardından, Sarıyer Belediyesi'nden de itiraz geldi. Bir Belediye yetkisi: "Bakanlığın yetkisi yok, plan geçersizdir..." dedi.

Armutlu dönüşümü çıkmaz sokakta

Ağustos ayında askıya çıkarılan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kentsel dönüşümü hedefleyen imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarına karşın, süreçte söz sahibi olan önemli kurumların itirazlarıyla karşılaştı. Vatandaşların tepki gösterdiği ve Bakan'dan "haklarının yenmeyeceğine dair protokol yazısı" şartını sundukları dönüşüm hamlesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün ardından,  Sarıyer Belediyesi'nden de itiraz geldi. 

İlk İtiraz Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden

Konuyla ilgili olarak ilk itiraz planların askıya alınması öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden yapılmıştı. Konuyla ilgili olarak Mekasal Planlama Genel Müdürlüğü'ne yazılan bir yazıda Anayasa Mahkemesi'nin 2014 tarihli kararına dikkat çekilerek, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu Kapsamında yer alan yerlerde Kentsel Dönüşüm Yasası  kapsamında imar planı oluşturma yetkisinin bulunmadığına vurgu yapıldı. Bu itirazda

"Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu"nun yetkisinin "Korunması Gerekli SİT Sahası" kapsamında kalan mahalle ile ilgili olarak işletilmesi gerektiği de belirtilirek, Hukuk Müşavirliği'nin söz konusu yazısından belirlenen konulardaki kritiğin ise Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Genel Müdürlüğü'nce yapılarak, işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerektiği yönünde" ifadelere yer verilmişti. Ancak bu karara karşın ilgili planlar Ağustos ayında askıya alınmıştı. 

Bakanlığın yetkisi yok, plan geçersiz

Hukuk Müşavirliği ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün itirazlarına karşın, Küçük Armutlu'yu da içine alan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İmar Planları, Ağustos ayı içinde askıya çıkmıştı. Planların askıya çıkmasının ardından bir itiraz da Sarıyer Belediyesi'nden geldi. Belediyede görev alan üst düzey bir yetkilinin Bakanlık tarafından askıya çıkarılan planının genel olarak 4 ve 5 katlı binalardan oluştuğunu, bu bölgenin 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na tabii bir bölge olduğunu vurgulayarak, binalarda kat sayısının 5'in üzerine çıkamamasının nedeninin de bu olduğunu dile getirdi. Planda iki bodrum katı düzenlendiğini, ticaret+konut niteliği taşıyan bir planın öngörüldüğünü vurgulayan yetkili:

"Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Boğaziçi'nde plan yapma yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle itiraz eçtik ve dava açtık. Paralel bir biçimde 2016 yılında Danıştay 6. Dairesinin aldığı bir karar bulunuyor. Bu kararda da Çevre Bakanlığı, Boğaz'da imar planı yapma yetkisine sahip olmayacak. Bu sebeple bakanlığın ilana çıktığı plan da geçersizdir..." dedi. 

Bakan Özhaseki: Vatandaşın 1 metre arsası yok

Armutlu bölgesinin dönüşümü, geçtiğimiz hafta içinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de gündemine girmişti. Bakan Özhaseki, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Armutlu'da kamuya ait arazilerin miktarının yüzde 100'ü bulduğunu vurgulamıştı. Özhaseki, vatandaşın bölgede 1 metrekare arsasının bulunmadığını ve bütününün kaçak şekilde bölgede barındığını belirterek:

"Orada her vatandaşa evinin büyüklüğü kadar ev sunacak bir plan yaptım. Çıkıp, onlara "Tapunuz yok" mu diyelim? Doğru olmaz. Orada oturan insanların hepsi dar gelirli. Devletin de bir görevi var.. Nedir, dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak. Oturuyor olması hak sahibi olması için yeterlidir..." dedi.