Ataköy inşaat çalışmaları durduruldu!

Ataköy'de yer alan tüm inşaat çalışmaları İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma verdi

Ataköy inşaat çalışmaları durduruldu!

21 Mayıs 2014 / Emlakwebtv
Radikal Gazetesi’nden Ömer Erbil’in haberine göre; Ataköy sahildeki inşaatların yapımına izin veren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları için İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma verdi.

Ataköy projesi hakkında; mahkemenin atadığı 3 kişilik bilirkişi heyeti planların deprem riski göz önüne alınmadan hazırlandığından, kıyı kullanımının kamuya kapatıldığından ve 70 metre yüksekliğin sakıncalarından söz ederek planların ‘planlama ilke ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı’ sonucuna ulaşmıştı. Mahkemenin, bilirkişi heyetinin raporunun yeterli olduğunu düşünülerek aldığı kararda şöyle denildi; ’28.02.2012 onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı notu değişikliği şeklindeki imar plan tadilatlarında, planlama ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararına ve hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Hukuka aykırı olduğu anlaşılan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararları ortaya çıkaracağından dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi’’

Proje Bilgisi: Köy