Ataköy'ün mega yat projesine ÇED gereklidir düzeltmesi

İstanbul Mimarlar Odası tarafından Ataköy Mega Yat Limanı projesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan 'ÇED Raporu Gerekli Değildir" kararına istinaden açılan davada bilirkişi heyeti, kararın düzeltilmesi yönünde görüş bildirdi.

Ataköy'ün mega yat projesine ÇED gereklidir düzeltmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'ÇED gerekli değildir' kararı aldığı Ataköy Mega Yat Limanı'na ilişkin İstanbul Mimarlar Odası tarafından açılan davada bilirkişi heyeti kararını verdi. İstanbul 8. İadari Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme başkanının 'ÇED Raporu'nun gerekli olup olmadığı yönündeki itirazlara istinaden başvurduğu bilirkişi heyeti, proje ile ilgili olarak 'ÇED Gereklidir' kararı aldı.

Bilirkişi heyetinin kararı
Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, oturum alanı 135 bin 200 metrekare olan ve toplam proje alanı 210 bin metrekareye uzanan projedeki binaların toplam inşaat alanına dair bilginin, proje tanıtım dosyasında bulunmadığına dikkat çekti. Projenin hayata geçirildiği alanın kentin önemli ulaşım ağları ve kavşak noktlarına çok yakın olduğunun vurgulandığı raporda, projenin yakın çevre ve ulaşım üzerindeki etkilerinin de dosyada değerlendirilmediği belirtildi. 

Proje hakkında eksik ve yanlış bilgiler
Hürriyet'de yer alan Ömer Erbil imzalı habere göre, bilirkişi dosyasında proje tanıtım dosyasında eksik ve yanlış bilgiler olduğu bilgisine de yer verilerek, dolgu alanının olmadığı ve alanda korunacak kültür tabiat varlığının bulunmadığı gibi beyanların, yapılan inecelemeler ve belgelerden edinilen bilgilerle çeliştiğinin altı çizildi. Raporda, bazı parsellerde eski eserlerin bulunduğu ifade edildi. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda ayrıca, davaya konu olan 165 ve 166. parsellerde 2. sınıf eski eser bulunduğu ancak proje tanıtım dosyasında bu bilgilerin yer almadığı belirtilerek "Projenin ÇED yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uyulmadığı görülmüştür..." denildi.