Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi İmar Planı askıya çıkarıldı

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi 1978 ada 1 parsel, 1988 ada 1 parsel ve 1989 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi İmar Planı askıya çıkarıldı

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi 1978 ada 1 parsel, 1988 ada 1 parsel ve 1989 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında onaylanan plan 20 Eylül tarihine kadar askıya çıkarıldı. 

Plan değişikliği nereleri kapsıyor? 

Plan değişikliği Küçükbakkalköy Mahallesi'nde Ahmet Yesevi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Kayışdağı Caddesi ve Dudullu Caddesi aksları ile ulaşım bağlantılarını kapsıyor. 

Plan Notları

1) Plan değişikliği onama sınırı İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 1987 ada 1 parsel, 1988 ada 1 parsel, 1989 ada 1 parsel ve bir kısım yol alanıdır.
2) Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan konut alanında e:2.07, yençok: İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınacak silüet kararına göre belirlenecektir.
3) Planda park alanı, aile sağlık merkezi olarak ayrılan 1989 ada 1 parselin bedelsiz terk edilmesi koşuluyla bu alanlar emsal hesabına dahildir.
4) Konut alanı içerisindeki kapanan yollar satın alınmadan uygulamaya geçilemez. Söz konusu alanlar satın alınması halinde emsal hesabına dahildir.
5) Aile sağlık merkezinde ilgili idaresince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
6) Polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı getirilmesi suretiyle inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşaası yapılabilir.
7) 19.01.2010 onay tarihli mikrobölgeleme raporlarında belirtilen hususlara ve mikrobölgeleme raporunda öa-5b zemin koşullarındaki alana yönelik olarak öngörülen koşullara göre uygulama yapılacaktır
8) Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden inşaat uygulaması yapılamaz.
9) Açıklanamayan hususlarda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri ve meri imar mevzuatı geçerlidir.