Ataşehir Memorial binası için yürütmeyi durdurma

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Ataşehir Memorial Hastanesi'nin iki binasındaki kaçak katları hukuka aykırı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı aldı

Ataşehir Memorial binası için yürütmeyi durdurma

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Ataşehir Memorial Hastanesi'ndeki kaçak katları gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de görüşülen ve 1/5000'lik ölçekli imar planı ile aklanan Memoril ile ilgili olarak mahkeme, iki binadaki katların hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararı: Şehircilik ilkelerine aykırılık
İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararda, söz konusu plan değişikliğinin yapı yoğunluğunu artırıcı bir nitelik taşıdığına karar verildi. İBB tarafından alınan değişiklik kararının, ulaşım ek yük getireceği ve planlama ve şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini saptayan mahkeme, İBB Meclisi kararının da hukuka uyarlılık taşımadığını söyledi. Böylece, plan değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç ve olanaksız zararların ortaya çıkacağını hükmedildi. 

Ataşehir Memorial hakkında yürütmeyi durdurma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Meclis Üyeleri tarafından,  emsal 1.80 iken 2.07'ye ulaşan hastane ile ilgili teklifi 2.20'ye çekme kararını yargıya taşıyan CHP'li Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam'ın başvuruları ile hukuki süreç başlamıştı. Kararla ilgili bir açıklamada bulunan CHP Meclis Üyesi Sağ, ruhsatsız bir hastane düşünülemeyeceğini ve binaların statik hesaplarının da 1.80 emsal değere göre hesaplandığını hatırlatarak:

"O hastanelerin bir bölümü kaçak. İBB ve Ataşehir Belediyesi gereğini yapmalıdır..." dedi.