Atatürk Evi arazisinin tarihi SİT statüsü kaldırıldı

Ankara 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, geçen hafta aldığı bir kararla Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde, Atatürk Evi'nin de dahil olduğu bölgelerin "tarihi sit" statüsünü kaldırdı. Kararın gerekçesi, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun güvenliği" olarak açıklandı

Atatürk Evi arazisinin tarihi SİT statüsü kaldırıldı

Ankara 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 10 Eylül 2015 tarihli kararıyla aralarında Atatürk Evi ve Tarımcı Atatürk Meydanı'nın bulunduğu arazinin "tarihi sit alanı" olmaktan çıkardı. Karara gerekçe olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde yükselen Cumhurbaşkanlığ Konutu'nun güvenliği gösterildi. 

Binalar yıkılamayacak ama...
Söz konusu kurulda yalnızca Yenimahalle Belediyesi üyesi Ayşe Betül Uyar'ın ret oyu kullandığı karar, Atatürk Evi ve Marmara Köşkü'nün  tescilli olması nedeniyle herhangi bir yıkım ya da değişiklik işlemini kapsamayacak. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan Sertaç Eş imzalı habere göre buna rağmen, Ankara 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı, Cumhurbaşkanlığı'na gelen konukların ağırlanması için tahsis edilen Marmara Köşü yakınlarındaki düzenlemelerin de önünü açıyor. Bu değişikliklerin ilk muhatabı ise, Marmara Havuzu, İzmir Köşkü ve Marmara Su deposu gibi yerler...

 

Atatürk Evi'ndeki tarihi SİT statüsü kaldırıldı

 

Hukukçulardan tepki
Alınan kararı eleştiren Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Gürler, bu tip kurulların önemli kararlar alma yetkilerinin bulunduğunu ve alınan kararların toplumun geçmişiyle geleceği arasındaki bağın inşasıyla ilgili olduğunu söyledi. Kurulun gündemsiz biçimde önüne getirilen şey hakkında yeterince veri bulunmadan karar vermesini eleştiren Gürler:

"Verilen karar, girişimin istendiği gibi tasarrufunu mümkün hale getiriyor. Sınırlar kesin değil; kararlar da denetlenebilir karakter taşımıyor. Sorun hukuksuz kararlar alınmasından kaynaklanıyor..." şeklinde konuştu.