Atatürk Orman Çiftliği'ne panayır askısı

Atatürk Orman Çiftliği'ne panayır kurmaya hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AOÇ planlarını askıya çıkardı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın AOÇ üzerinde plan yapma yetkisi bulunmadığını açıkladı.

Atatürk Orman Çiftliği'ne panayır askısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği'ne kurulacak panayır alanı için AOÇ Planlarını askıya çıkardı. Fuar, festival ve panayır alanı için dönüştürülmesi gündene gelen Atatürk Orman Çiftliği planları, dün Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarıldı.

Mimarlar Odası'ndan itiraz
Askıya çıkarılan 1/10.000'lik koruma Amaçlı nazım imar Planı'na ilişkin olarak bir açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Tezcan Karakuş Candan, girişimin hukuki bir dayanağının bulunmadığını söyledi. Candan, projenin Atatürk Orman Çiftliği'nin bütünlüğünü parçalamaya yönelik olduğunu vurgulayarak:

Atatürk Orman Çiftliği'ne panayır askısı

"Atatürk Orman Çiftliği ulusal bellek alanıdır ve Mustafa Kemal'in vasiyeti bize kalmıştır. Onun karakterini anlamayanların çiftliği parçalamasına izin vermeyeceğiz..." dedi.

Bakanlığın böyle bir girişim hakkı yok
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Atatürk Orman Çiftliği alanlarında plan yapma yetkisinin 5659 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bu alan üzerinde plan yapma hakkının bulunmadığını belirten Candan:

Atatürk Orman Çiftliği'ne panayır askısı

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili yaptğı bütün planlar kanun dışıdır. AOÇ'den, rant odaklı ideolojik aklınızla donattığınız ellerinizi çekin. " ifadelerini kullandı.