Atatürk'ün Vasiyeti davasına "harç" engeli

Maliye Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Atatürk'ün vasiyetine aykırı olduğu gerekçesiyle 5 sivil örgütü tarafından açılan davaya dahil oldu. Bakanlık, dava değerinin tespit edilmesini ve davacıların eksik harcı yatırmasını istedi.

Atatürk'ün Vasiyeti davasına

Maliye Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Atatürk'ün vasiyetine aykırı olduğu gerekçesiyle 5 sivil örgütü tarafından açılan davaya dahil oldu. Bakanlık, dava değerinin tespit edilmesini ve davacıların eksik harcı yatırmasını istedi. Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin değer tespitinin yapılması ve bu tespit üzerinden harç yatırılmasının neredeyse imkansız olması ise davanın gidişatı hakkında soru işaretlerine neden oldu.

Atatürk'ün Vasiyeti davasına "harç" engeli

Maliye Bakanlığı davaya dahil oldu
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu tarafından açılan "Atatürk'ün Vasiyeti Davası" Maliye Bakanlığı'nın harç isteğiyle yeni bir yola girdi. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, davanın harç kıskacına alınmak istendiğini belirtti.

Harç tespiti yapılabilir mi?
Atatürk Orman Çi​ftliği arazilerinin maliyeti tespit edilemeyecek kadar değerli olduğunu belirten Candan: "Atatürk Orman Çiftliği arsaları, yalnızca birer arazi değildir. Cumhuriyetin özgürlükçü değerlerinin kurucu mekanı olarak ulusal bellek mekanlarıdır. rata bir kültür ve bakış açısının simgesi var ve bunun herhangi bir karşılığı tespit edilemez..." dedi. Candan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hukuksuz olduğunu ve yapılan harç çıkışının davayı düşürmeye yetmeyeceğini de belirterek gerekirse harç için