Avrasya Tüneli davasında kritik karar

İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemeleri, yakın dönemde tünelden kaçak geçiş yapan yolculara kesilen fahiş bedellere ilişkin davada yalnızca "geçiş ücretinin ödenebileceği" kararını aldı.

Avrasya Tüneli davasında kritik karar

Yakın geçmişte kaçak geçiş yapan yolculara yönelik yüksek cezalı bedel belirlenmesi ile kamuoyunun gündemine gelen Avrasya Tüneli'ne ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi. İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemeleri'nde görülen davada vatandaşların yalnızca "geçiş ücretine ait bedeli" ödeyebilecekleri kararı alınırken böylece Avrasya Tüneli İhlale Geçiş İhtarnamesi ile de vatandaşların da ağır bir mali yükle karşılaşma sorunu da çözümlenmiş oldu. 

Vatandaşlar cezalı bedelleri ödemek zorunda değil

Geçtiğimiz aylarda geçiş ücretinin on katı kadar cezalara muhatap olan ve bu yönüyle de medyada geniş yer bulan Avrasya Tüneli Kaçak Geçiş Cezai Ücretleriyle ilgili davayı görüşen İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemeleri, geçiş ihlali bedellerinin yüksek faizli cezadan ayrı olarak ödenebileceği kararını aldı. Son dönemde Avrasya Tüneli Yatırım İşletmeleri A.Ş. tarafından tünel kullanıcılarına gönderilen yüksek miktarlı cezaların kamuoyu gündemine yansıdığını söyleyen MGC Legal Hukuk Bürosu Avukatlarından Özgün Önal, kullanıcıların fark edilmesi mümkün olmayan geçiş ihlallerinin herhangi bir uyarı yapılmaksızın 15 gün içinde ödenmemesi nedeniyle geçiş ücretinin on katı tutarında yüksek cezaları ödemeye mecbur bırakıldığını açıkladı. Önal,  bu durumun hukuka aykırı olduğunu ve geçiş ihlali yapan kullanıcının bunu daha önceden ödemek istemesi halinde zorluklarla karşılaştığını vurgulayarak:

"Tünel işletmesi tarafından bildirilen online banka ödeme sisteminden geçiş ücreti bedelleri, haksız şekilde tahakkuk etmiş yüksek oranlı cezadan ayrı şekilde ödenememekte, geçiş bedeli ile birlikte yüksek bedelli cezanın da ödenmesi zorunlu kılınmaktadır. Bu ihtarname gönderilene kadar zaten 15 günlük süre çoktan aşılmış olduğundan, hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaş zor bir durum altında bırakılmaktadır." dedi.

Geçiş ücreti değil, cezalı ücret hukuka aykırı

Geçiş ücretinin değil, geçiş ücretinin on katı tutarındaki cezai ücretin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu da dile getiren Önal, Avrasya Tünel İşletmelerine ait tünellerden geçişler sırasından herhangi bir süretle cihazın arızalı olduğuna dair uyarının verilmediğini, dolayısıyla geçiş ihlallerinin kullananlarca fark edilmediğini vurguladı. Önal, ihlal edildiği despit edilen geçiş ücretinin ödenmesinde bir itiraz geliştirmediklerin, itirazın geçiş ihlali ücretini ödemek için yapılan başvurularda kullanıcıyı on katı tutarındaki ceza ile birlikte bu ücreti ödemeye mecbur bırakan uygulamaya yapıldığını da belirterek:

"Biz de bu haksız cezanın ödenmesini engelleyebilmek ve sadece geçiş ihlali ücretinin ödenebilmesi için “tevdii mahalli tayini” davası yoluna gittik. Çok kısa bir süre zarfında sonuçlanan bu dava neticesinde, İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemeleri talebin haklı olduğunu kabul etmiştir." dedi.

Emsal karar oluştu

Avukat Özgün Önal, mahkeme kararı ile tahakkük etmiş cezadan ayrı bir şekilde, talep eden tüketicinin geçiş ücret bedelini ödeme şansına kavuştuğunu da dile getirdi. Açıklamasında alınan mahkeme kararının emal oluşturduğunu ve bundan böyle vatandaşların ihlal ettiği geçişlerin ücretlerini ödeyebileceklerini de belirten Önal: "Bu karar ile birlikte Tünel kullanıcıları, birikmiş geçiş ihlali bedellerini haksız şekilde tahakkuk etmiş cezadan ayrı bir şekilde ödeme imkanına kavuşmuştur. Geçişler sırasında ödemelere ilişkin herhangi bir uyarıya yer vermeyen Tünel İşletmesinin haksız tutumu da bu karar ile engellenmiştir." dedi.