Avrasya Tüneli'nden mahkeme açıklaması

Geçen hafta içinde Avrasya Tüneli'ndeki kaçak geçiş cezalarıyla ilgili olarak Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karara ilişkin bir açıklama yayınlayan Avrasya Tüneli, geçiş ücretinin 10 katı para cezasının ilgili yasa çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek 'Şirketin tahakkuk eden ceza tutarını iptal yetkisi yoktur..." açıklamasını yaptı

Avrasya Tüneli'nden mahkeme açıklaması

Geçen hafta içinde kamuoyunun gündemine gelen ve İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kaçak geçiş gerçekleştiren araçlara ilişkin kararına yönelik bir açıklama yayınlayan Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.: "Bugüne kadar şirketimize bu yönde bir karar ulaşmamış olmakla beraber konu karar şirketimize tebliğ edilmesi durumunda kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır..." denildi. Konuyla ilgili olarak medyaya yansıyan haberlerde ilgili mahkemenin "geçiş ücretlerinin ceza tutarlarından ayrı olarak ödenebileceği" yönünde bir karar aldığı belirtilmişti.

Avrasya Tüneli'nde açıklama: Bize tebliğ edilen bir karar yok

Avrasya Tüneli İşletme. İnşaat ve Yatırım A.Ş.'den yapılan açıklamada, geçen hafta içindeki haberlerde yer alan tünele giren araçlara 'yetersiz bakiye' bilgisinin bulunduğu yönünde uyarıların yapılmadığı, 10 kat ceza kesildiği ve HGS - OGS cihazlarının bozuk olduğu şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı değerlendirmesi de yapılarak, projede 'Serbest Geçiş Sistemi'nin bulunduğuna dikkat çekildi.

Gişelerin aracın bakiyesini göstermesine imkan yok

Serbest geçişli ücret toplama sistemlerinin işleyiş mantığının geçiş esnasında değil, geçişin ardından sorgu ve tahsilat yaparak hızlı akışa olanak vermek olduğuna değinin açıklamada: "Serbest Geçiş Sistemi’nde aracın HGS-OGS bakiyesinin gösterilmesi, buna ilişkin bir cihazın bulunması ve uyarı yapılması mümkün değildir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi Serbest Geçiş Sistemini kullanan tüm otoyol ve gişelerde aynı uygulama söz konusudur. Dolayısıyla Avrasya Tüneli’nde OGS ve HGS okuyucusunun bozuk olduğu bu yüzden geçiş sırasında uyarı yapılmadığına ilişkin açıklama tümüyle gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi. 

"Geçiş ücretinin 10 katı ceza yasaldır"

Geçiş ücreti tahsil edilmeden yapılan geçişlerin, bu geçişi izleyen 15 gün içerisinden OGS ve HGS kartlarından tahsilat yapılmasının zorunluğu olduğunu ya da önerilen diğer yollarla bu ödemenin gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan işletme: "Bu ödemeler yapılmadığı takdirde, söz konusu geçiş ücreti ile birlikte ilgili yasa çerçevesinde ücretin 10 katı para cezası uygulanmaktadır..." dedi. Avrasya Tüneli İşletmesi açıklamasında, faaliyetlerin Karayollar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanarak KGM tarafından belirlenen Tünel İşletme Yönetmeliğine tabi olduğuna da dikkat çekilerek, geçiş ücreti ödemeden geçen ve 15 gün içinde de bu borçlarını ödemeyen kişilerin borçlu addedildiğini, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin on katı ceza tutarını borçlu olarak kaydedildiğini bildirdi. Açıklamada "Şirketimiz söz konusu borcu genel hükümlere göre tahsil etmek ve tahsil ettiği ceza tutarının %60’ını ‘Hazine Payı’ olarak devlete ödemek ile yükümlüdür." denildi. 

Şirketin tahakkuk eden cezaları iptal yetkisi yoktur

Avrasya Tüneli İşletme ve İnşaat Yatırım A.Ş. söz konusu cezaların şirketin iradi tasarrufuna bağlı olmadığını ve 6001 sayılı Kanun'un emredici nitelikteki 30/5 madde fıkrasında belirtilen koşullar dahilinde hareket edildiğine de dikkat çekti ve:  "Madde fıkrasında belirtilen koşullar dahilinde doğrudan tahakkuk eden ceza tutarını iptal etmek yetkisi yoktur" değerlendirmesini yaptı.