Avrupa Komisyonu’nun anti-damping kararları açıklandı

Yingli Solar, Avrupa Komisyonu’nun fiyat kırımını engelleme amaçlı düzenlediği geçici anti-damping vergisinden en az etkilenen Çin firması olacağını açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun anti-damping kararları açıklandı

18 Haziran 2013 / emlakwebtv
Dünyada 20 bölgesel ülke ofisinde, 16 binden fazla çalışanı, 25 yıllık tecrübesi, 4.5GW’tan fazla kurulu parkı ve 3.25 GW üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren, dünyanın en büyük fotovoltaik (PV) üreticilerinden Yingli Solar, Avrupa Komisyonu tarafından yürürlüğe sokulan ve Çin’den ithal edilen güneş enerjisi ürünlerini kapsayan, fiyat kırımını engelleme amaçlı geçici anti-damping vergisi ile ilgili görüşlerini aktardı.

Çin kökenli PV üreticileri arasındaki en düşük vergi oranı
Avrupa Komisyonu’nun kararı uyarınca Yingli Solar’a ait güneş enerjisi ürünleri 6 Haziran 2013 itibariyle 5 Ağustos 2013 tarihine kadar yüzde 11,8’lik bir geçici anti-damping vergisine tabi olacaktır. 6 Ağustos tarihinden sonra ise Aralık 2013’te açıklanacak son karara kadar firmanın anti-damping vergisi yüzde 37,3 seviyesinde olacaktır. Çin ve Avrupa Komisyonu arasında görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunmaması durumunda, bu oran tüm Çin kökenli PV üreticileri arasındaki en düşük vergi oranı olacaktır.

Mevcut Avrupa Komisyonu kararına göre, anti-damping vergisi sadece Çin kökenli güneş enerjisi ürünlerinin ithalatına değil, aynı zamanda başka ülke kökenli olan ancak Çin’den nakledilen güneş enerjisi ürünlerinin ithalatına da uygulanacaktır. Fiyat kırımı araştırması başlatıldığı zaman, vergilerin sadece Çin kökenli güneş enerjisi ürünlerine yönelik olması belirlenmişti.

Liansheng Miao: “Yeni vergiler güneş enerjisi sektöründe durgunluğa neden olur”
Yingli Energy Yönetim Kurulu Başkanı Liansheng Miao yaptığı açıklamada: “AB üyesi ülkelerden gelen yoğun tepkiye rağmen, Avrupa Komisyonu’nun Çin’de üretilen güneş enerjisi ürünleri üzerine fiyat kırımını önlemeye yönelik vergi koymaktaki ısrarını üzüntüyle karşılıyoruz” dedi ve yeni vergilerin sektörde durgunluğa neden olabileceğini belirtti: “Hangi seviyede olursa olsun, cezai nitelikteki gümrük tarifeleri kaçınılmaz olarak güneş enerjisi ürünlerinde daha yüksek fiyatlara yol açarak Avrupa’nın güneş enerjisi sektöründe en azından durgunluğa neden olacaktır. Bu nedenle Çin ve Avrupa Komisyonu arasındaki görüşmelerin hemen kaldığı yerden sürdürülmesini ümit ediyoruz”.

Dimitrios Bachadakis: “Yingli Solar Türkiye’de öncü bir role sahip”
Yingli Energy Güneydoğu Avrupa’dan Sorumlu Yöneticisi Dimitrios Bachadakis, Avrupa Komisyonu’nun koyduğu geçici anti-damping vergisi ve şirketin Türkiye’deki güneş enerjisi pazarı üzerine görüşleri hakkında şu yorumu yaptı: “AB’ye üye ülkelerin ve pazarda yer alanların ciddi olarak karşı çıkmasına rağmen Avrupa Komisyonu, ilginç bir şekilde Çin’den ithal edilen güneş enerjisi ürünlerinde fiyat kırımını engelleme amaçlı geçici anti-damping vergilerinin konulması yönünde ısrarcı davranmaktadır. Böyle bir uygulama, Avrupa güneş enerjisi pazarında şüphesiz ki olumsuz bir etki yaratacaktır. Bu nedenle biz Yingli Energy olarak Avrupa Komisyonu ile Çin arasında açık bir diyalog kurulması yönünde taraf tutmaktayız. Türkiye’ye baktığımızda, ülkenin güneş enerjisi sektöründe öncü bir rol üstlenmek ve bu rolü korumak amacıyla çabalarımızı daha da güçlendirmekteyiz. Böylesi sağlam ve sürdürülebilir büyümenin sunacağı tüm fırsatları yakından takip etmekteyiz.”