Ayder projeleri yakında kamuoyuna tanıtılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ayder Yaylası'nda sürdürülecek kentsel dönüşüm projelerinin tasarımının tamamlanmasının ardından halka tanıtılacağını açıkladı.

Ayder projeleri yakında kamuoyuna tanıtılacak

Toplu Konut İdareki Başkanı Mehmet Ergün Turan Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Öncelikli hedefin projelerin tamamlanması olduğunu, sonrasında ise çalıştay ve istişare aşamalarına geçileceğini söyleyen Turan: "Sonrasında ise ise projelerimizi vatandaşlarımıza tanıtacağız..." dedi. 

Farklı alternatifler var

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarpık yapılaşmayı yoğun biçimde eleştirdiği Ayder Yaylası ve bölgede sürdürülecek kentsel dönüşüm atağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ayder'in yenilenmesi adına 14-15 Ekim tarihleri arasında "Arama Konferansı" düzenlediklerini ve dönüşüm sürecinden 4 farklı alternatif proje üzerinde durduklarını dile getiren Başkan Turan: "Bu etkinliğimize sivil toplum örgütlerinden, özel sektöre, kamu sektöründen bölgede bulunan hak sahiplerine kadar çok sayıda bileşen ile görüşmeler gerçekleştirdik.Sonuç raporlarımızı tamamlamak üzereyiz. Öncelikli olarak, kentsel tasarım projelerimizi tamamlayacağız. Sonrasında ise çalıştay ile tasarım ve mimari yaklaşım alternatifleri üzerinde duracağız. En nihayetinde de kentsel tasarım projelerimizi tamamayarak, projemizi kamuoyuna tanıtacağız..." şeklinde konuştu. 

Betonarme yığınından kurtuluş

Mehmet Ergün Turan, kentsel tasarım projelerini hazırlarken vatandaşların görüşlerinin alınacağını ve bölgedeki tüm paydaşları bir araya geçirerek, Ayder'in nasıl yeniden inşa edileceği  sorununu tartışacaklarını dile getirdi. Ayder'in doğal güzelliklerinin yeniden oluşturulması üzerine düşündüklerini ve bölgede yeni yapılmış çok sayıda evin betonarme niteliğinin geleneksel yapım tekniklerinden uzak ve plansız bir yapılaşmaya yol açtığını vurgulayan Başkan turan: "Ayder Yaylası'nda hedef güçlü bir altyapıdır. Mevcut olanları en iyi ibiçimde değerlendirerek doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarları hesaplamalıyız. Bu doğrultuda yaklaşımlarımız belirlenecek. Parçacı yaklaşım yerine bütüncül bir yaklaşım oluşturacağız. Bölgenin gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılabilmesi için teslici ve korunmaya değer yapıların rehabilitasyonu üzerine uğruşacağız..." ifadelerini kullandı. 

Ayder'e turist akını planı

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ayder'de uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin Türkiye ve dünya açısından bir ilk niteliği taşıdığını ve bugüne dek bu büyüklükte planlanmış bir yayla projesinin bulunmadığını belirterek: "Ayder ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar, Türkiye'de plancılık, mimarlık ve mühendislik açısından ilk olacak. Oluşan kaçak yapıların önüne geçilebilmesi ve geleneksel dokuya uygun bir dönüşüm hedefliyoruz. Ayder Yaylası bir cazibe merkezi haleni dönüşecek." dedi. Yürütülecek restorasyon çalışmalarında vatandaşların asla mağdur edilmeyeceğini ve Ayder Yaylası'nın geleneksel dokusunun bozulmayacağını da belirten TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan: "İnşa çalışmaları sonrasında bölgede Karadeniz kültürünü yansıtan mimari bir yoğunluk oluşturulacaktır." ifadelerini kullandı. 

Paydaşların görüşünün önemi

Mehmet Ergün Turan, Ayder'in yenilenmesi ve korunmasına yönelik adımlarda çok sayıda paydaş bulunduğunu ve çalışmaların tümünde bu paydaşlarla ortaklaşa hareket edileceğini belirterek: "Çalışmalarımıza hızla deeva ediyoruz. İlgili kurumlarlarla önemli toplantılar yaptık. Alana dair analiz çalışmalarımızdan çıkan sonuçları da ilgililerle paylaştık ve son durum değerlendirmesi yaptık. Bundan sonra da paydaşların görüşünü alarak ilerleyeceğiz..." yorumunda bulundu.