AYİD'den ada içi emsal transferi önerisi

AYİD Genel Sekreteri Hakan Şişik, ada içi emsal transferlerinin gerçekleşmemesi durumunda İstanbul'un 10 yıl içinde beton kent haline geleceğini savundu

AYİD'den ada içi emsal transferi önerisi

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Genel Sekreteri Hakan Şişik, kentsel dönüşüm sürecinin ada bazında gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Şişik. dernek olarak imar artışlarına karşı olduklarını belirterek, ada içi emsal transferlerinin yararı üzerinde durdu. 

Ada içi emsal transferi İstanbul'u kurtarır
Son günlerde sıklıkla tartışılan kentsel dönüşüm sürecindeki sorunların  ada içi emsal transferleri ile çözümlenebileceğini belirten Şişik: "

"Bu önlem kamuya ait alanların çoğaltılmasının ve mahalli parklar yaratılmasının gelecek neisllere bırakabileceğimiz en iyi mirastır. Kentsel dönüşüm yapılırken, yeşil alanlar ve sosyal donatılar hesaba katılmıyor. Eğer bu önlemi almazsak İstanbul 10 yıl içerisinde beton şehir haline gelecek..." dedi. 

Kentsel dönüşüm sürecinde enerj verimliliğinin de dikkate alınması gerektiğinin altını çizen şişik. müteahhitlerin önceliğinin yeşil binalar olması gerektiğinin altını çizdi.

İnşaatta Riskler ve Fırsatlar zirvesi, müteahhitleri buluşturdu
Hafta sonunda düzenlenen Gayrimenkul ve İnşaatta Riskler ve Fırsatlar Zirvesi'nde konuşan Şişik, kentsel dönüşümün ülke ekonomisine katkısının yanında doğru bir kentsel dönüşümün ancak doğru bir planlamayle gerçekleşebileceğini vurguladı. Şişik, İstanbul'un 39 ilçesi bulunduğunu ve bu ilçelerin bölge planları dışında yeni imar plan tadilatlarının yalnızca kentsel bütünlüğü bozmakla kalmayıp aynı zamanda kontrolsuz nüfus artışına da neden olduğunu belirterek:

AYİD'den ada içi emsal transferi önerisi

"Artan nüfusa, yetersiz kalan altyapılar, yollar, hastane alanları, okul alanları ve diğer kamusal alanlar da eklenince kent yaşamı her anlamda olumsuz etkilenmektedir" dedi. 

Fiyat spekülasyonları
Donatı ve plan üstü imar satışlarının bölgedeki konut sayısını artırdığını , bu durumun da talep dengesini bozduğunu belirten Şişik:

"Bu durum, kısa vadede oluşmuş nominal fiyat belirsizliği ve spekülasyonlara neden olmaktadır..." dedi.