Bağcılar’da 5 milyon 717 bin TL’ye satılık arsa

Bakırköy Satış Memurluğu, Bağcılar’da yer alan arsayı 5 milyon 717 bin 190 TL’ye ihaleye çıkarıyor

Bağcılar’da 5 milyon 717 bin TL’ye satılık arsa

Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yer alan arsayı ihaleyle satışa çıkaracak. 1.905,73 metrekarelik yüzölçümüne sahip arsanın ihalesi 23 Eylül 2014’te saat 13.30 ile 13.40 saatleri arasında yapılacak.

Toplam bedeli 5 milyon 717 bin 190 TL olarak belirlenen arsa, ticaret iş merkezi imarlı.

İhale ilanı

T.C BAKIRKÖY  (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞUNDANTAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

TAŞINMAZIN

Özellikleri:  İstanbul  İli Bağcılar İlçesinde yer alan 1.905,73 metrekare yüzölçümüne sahip arsa 5.717.190 TL bedelle satılacaktır.

Kıymeti: 5.717.190 TL

Adresi: Bağcılar/İstanbul

KDV Oranı: %18

İmar Durumu: Dosaysında bulunan Bağcılar Belediye Başkanlığı, plan ve proje mdüürlüğünün, 04.09.2013 gün ve 285259 sayılı yazısında yerin ticaret+konut yapılması durumunda zemin katta max:0.40 zemin katta sonra max taks:0,25 olmak üzere max kaks:2,00 parselin tamamında ticaret alanın yapılması durumunda max tax: 0,40 max kaks:2,00 yapılanma şartlarında tali iş merkezi alanında kalmakta olduğu bilgisi verilmitşir. Yola terki bulunmaktadır. Belediye ilgili birimden alınan şifahi bilgiye göre yola terk mikatı yaklaşık 220 m2'dir.

1.Satış Günü: 23/09/2014 13:30 ile 13:40 arasında

2.Satış Günü: 23/10/2014 13:30 ile 13:40 arasında

Satış Yeri: Bakırköy Adalet Sarayı Satı Mezat Salonu

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/96 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçer.