Bakan Sarı'dan özel sektöre Paris uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Paris İklim Konferansı'ndan çıkan ve küresel ısınma limitini 2 derecenin altında tutmaya yönelik kararın özel sektör için dönüşüm sinyali anlamına geldiğini söyledi

Bakan Sarı'dan özel sektöre Paris uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Paris İklim Konferansı'ndan alınan kararların özel sektör için dönüşümü zorunluğu kıldığını söyledi. Çevre ve Enerji Verimliliği Merkezi Fizibilite Çalışması Projesi'nin açılışında konuşan Bakan Sarı, Paris İklim Konferansı'nın sonuç metninde yer alan ve küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulmasına yönelik ortak kararın iklim değişikliği ile mücadelede büyük bir değer taşıdığını belirtti. 

Türkiye yol haritasını belirledi
Açıklamasında Türkiye'nin küresel iklim değişikliği ile mücadele adına 2030 yol haritasını belirlediğini ve hızla gelişen bir ekonomi olarak sera gazı emisyonlarının bu süre içerisinde yüzde 21'e varan artıştan azaltma hedefini uygulayacaklarını belirten Sarı:

"Bu hedefimizi kaliteli altyapı projelerini hayata geçirerek, yeni ve temiz teknolojilerden yararlanıp, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade ederek ve enerji verimliliğini sağlayarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Bakan Sarı'dan özel sektöre Paris uyarısı

Özel sektöre dönüşüm uyarısı
Açıklamasında Paris Konferansı'ndan çıkan sonuçların özel sektör için bir dönüşüm sinyali verdiğini de söyleyen Sarı, orta vadede 2050'ye kadar düşük karbon, uzun vadede ise 2100 yılına kadar karbonsuzlaştırılmış ekonomik büyümenin hedeflendiği üzerinde durdu. Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği politika ve programlarına et olarak özel sektöre de görev düştüğünü söyleyen Sarı:

"Üretimin, yatırımların ve istihdamın temel aktörü olan özel sektörün de imkan ve becerilerini sürdürülebilir iş fırsatları yaratma ve uygulamaya yönelik olarak kapisetisini geliştirmesi gerekiyor..." ifadelerini kullandı. Sarı, özel sektörün sürdürülebilirliği öne çıkarması ve çevre ve iklim değişikliği alanında iyi ve örnek uygulamaları yaygınlaştırması gerektiğini de sözlerine ekledi.