Bakanlık 2014 ÇED verilerini açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ÇED süreci ile ilgili 2014 yılı verilerini açıkladı.

Bakanlık 2014 ÇED verilerini açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ÇED süreci ile ilgili 2014 yılı verilerini açıkladı. Buna göre Bakanlık 2014 yılında ÇED kapsamında olan 450 Projeye ÇED olumlu kararı verdi. Verilen ÇED olumlu kararlarının yatırım tutarı yaklaşık 142 milyar TL olduğu ifade edildi. Sadece 2014 yılında ÇED kapsamında olan 119 adet proje Bakanlık tarafından iade edildi. Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 19 milyar 219 milyon TL.

Yeni yönetmelikle beraber ÇED süreci AB'ye uyumlu hale getirildi
Ayrıca, 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ile Avrupa Birliği ÇED Direktifi ile sınır aşan ÇED hariç, uyumlaştırma sağlandı.

Yeni ÇED yönetmeliği ile:
- AVM'lerin ÇED Yönetmeliği'nden muaf olması söz konusu değil. AVM'ler için hazırlanacak proje tanıtım dosyalarının değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunulması gerekiyor.
- Golf tesisleri, alan sınırlaması kaldırılarak ÇED Yönetmeliği kapsamına alındı.
- Hidroelektrik enerji santrallerinin ( HES ) ÇED'den muafiyeti söz konusu değil. Hatta kurulu gücü 25 MWm olan HES projeleri yapılan değişiklik ile bu değer 10 MWm indirildi.
- Dip tarama projeleri deniz ve göllerin temizlenmesi amacıyla yapıldığından, 50.000 m3 sınırına çekilerek ÇED Yönetmeliğine tabii.
- Hastaneler ve diyaliz merkezleri ÇED Yönetmeliği kapsamından çıkarıldı.
- Toplu konut projelerinin ÇED Yönetmeliği'nden muaf olması da söz konusu değil, 500 konut ve üzeri projeler ÇED Yönetmeliğine tabi hale geldi.

Ayrıca çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre standartlarının yükseltilmesi için etkin izleme, denetim ve raporlama alt yapısının oluşturulması sağlandı. Bu çerçevede,1 Kasım 2013 tarihinden itibaren ÇED süreci elektronik ortamda yürütülmeye başlanarak, hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlandı. Çevre izin ve lisans belgelerini 2010 yılından beri elektronik ortamda verilmeye başlandı. Başvuru aşamasında talep edilen 199 adet belge, 16'ya düşürüldü. İzin ve lisansa ilişkin süreçleri tek yönetmelik altında toplandı.

Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce: "Çevresel etki değerlendirmesi, çevre yönetiminin en etkin aracı, yatırımcının da yol haritasıdır. Bakanlığımız, yatırımların hayata geçirilmesinde özellikle çevresel etkilerin ölçülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması açısından hayati bir rol üstlenmiştir" dedi