Bakanlık AB stratejisini güncelliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi Belgesi'ni (UÇES) güncelleme kararı aldı.

Bakanlık AB stratejisini güncelliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerek AB çevre müktesebatında gerekse ulusal çevre mevzuatında kapsamlı değişiklikler gerçekleşen AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi Belgesi'ni (UÇES) güncelliyor.

Yatırım zamanlaması ve finansının önemi
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, projeyle Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde çevre yatırımları için ihtiyaç duyacağı parasal miktar ile bugüne kadar bu alanda yapılan yatırımların belirleneceğini söyledi. Bakan Güllüce, "Ayrıca proje sonrasında yapılacak çevre yatırımları bir yazılım üzerinden takip edilecek, yatırımın zamanlaması ve finansal kaynakları da ortaya konmuş olacak" dedi.

UÇES'in su kalitesi, atık yönetimi, hava kalitesi, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, iklim değişikliği, kimyasallar yönetimi, gürültü yönetimi, yatay sektör (çevresel etki değerlendirmesi, hukuk ve coğrafi bilgi sistemleri) ve doğa koruma olmak üzere 9 sektör bazında güncelleme çalışmaları başladı.

UÇES Günncelleme Projesi
Bu kapsamda; 2007-2014 dönemi için gerçekleşme durumunun tespit edilmesi, 2014-2023 dönemi için güncellenmesi, güncellenecek UÇES'de öngörülen yatırımların fiziki ve mali gerçekleşme durumlarının izlenmesi amacıyla yazılım sistemin oluşturulmasına yönelik proje çalışması yürütülecek.

"UÇES Belgesinin Güncellenmesi Projesi" Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ile yapılacak. Proje, 22 Ekim 2014 itibariyle başladı ve 2015 yılının sonu itibariyle tamamlanacak.

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) (2007-2023) Belgesi, AB çevre müktesebatına uyum sağlanması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması suretiyle tam uyumun sağlanması için ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, etkin uygulama mekanizmaları, uygulamaya yönelik strateji ve finansman araçları ile alt yapı yatırımlarına ilişkin bilgileri içerecek projenin açılış toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk'ün katılımıyla 29 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleşti.