Bakanlık Çevre yatırımlarına devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, tehlikeli atık, katı atık ve atıksu alanlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Bakanlık Çevre yatırımlarına devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, bugün itibarıyla katı atık düzenli depolama tesisi sayısının ülke genelinde 79'a ulaştığını, atıksu alanında ise belediye nüfusunun yüzde 77'sine hizmet verildiğini açıkladı.

Tüm belediyelere atıksu arıtma tesisi
Hedeflerinin 2023 yılında tüm belediyelerin atıksu arıtma tesisine kavuşmasını sağlamak olduğunu belirten Bakan İdris Güllüce, "Ayrıca, yerel yönetimlerin atıksu arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yüzde 50'si Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu kapsamda, son üç yılda toplam 80 Milyon TL ödeme yaptık" dedi.

Bakan Güllüce, 15 katı atık bertaraf tesisinden aynı zamanda elektrik elde edildiğini kaydetti. Atıkların, düzenli olarak toplanması ve bertaraf edilmesi kadar, ekonomiye kazandırılmasının da büyük önem arz ettiğinin altını çizen Bakan Güllüce, "Bu kapsamda; 2014 yılı itibariyle 1.450'ye ulaşan geri kazanım tesisleriyle ekonomiye yıllık 2 milyar TL'den fazla katma değer sağlarken, ambalaj atıklarının ise %50'sinin geri kazanılması sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Tehlikeli atıklar
2023 yılında atıklardan 6 milyar TL katma değer oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Güllüce, tehlikeli atıklar hakkında da bilgi verdi. Bakan İdris Güllüce: "Sanayi tesislerinde ortaya çıkan tehlikeli atıklar konusunda da geri kazanma çalışmalarına hız verdik. Bugün itibariyle geri kazanım tesisi sayısı 313'e ulaşmıştır. Ayrıca birinci sınıf tehlikeli atık düzenli depolama tesisi sayısı 7'ye, atık yakma ve beraber yakma tesis sayısı 38'e yükselmiştir."