Bakanlık Orman Kadastro çalışmalarını hızlandırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla orman kadastrosu alanındaki çalışmalar hızlandırıldı

Bakanlık Orman Kadastro çalışmalarını hızlandırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla orman kadastrosu alanındaki çalışmalar hızlandırıldı. Bakanlık 2003 yılına kadar 38 bin 800 birimin kadastrosunun yapıldığını açıkladı.

Boşaltılan köyler dışında çalışmalar tamamlandı
13 bin birimin zor coğrafi koşullara sahip olması nedeniyle 35 yılda bitirilebileceği öngörülüyorken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün devreye girmesiyle özel sektörden de hizmet satın almak suretiyle 2014 yılında güvenlik sorunu nedeniyle boşaltılan köyler dışında geri kalan birimlerde kadastro işlemleri tamamlandı. Ayrıca, 7492 birimde ve yaklaşık 318.000 Hektarlık alanın 2/B kadastrosu da Genel Müdürlük tarafından bitirildi.

Diğer taraftan yıllardır bitirilemeyen orman kadastro çalışmaları da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanacak. 2005 yılında Kadastro Kanununda yapılan değişiklikle yaklaşık 80.000 km² lik alanın orman kadastrosu tamamlanmış olup, 2013 yılında yine Kadastro Kanununda eklenen EK-5 inci madde gereğince de yaklaşık 20.000 km² lik orman alanının kadastrosu yapılacak.

Bu kapsamda, Genel Müdürlük orman kadastrosunun bitirilmesi için personeline yönelik eğitimler de düzenliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal ve Kadastro Dairesi Başkanı Güngör Güzel’in katılımlarıyla orman kadastrosunun tamamlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar ve karşılaşılması muhtemel sorunların çözümüne ilişkin eğitim, orman kadastrosu çalışmasının pilot bölgesi olan İzmir, Manisa ve Aydın bölgesi için 21 - 25 Ekim tarihlerinde İzmir’in Çeşme İlçesinde yapıldı.