Bakanlık'tan Bozcaada açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir-Çanakkale illeri için hazırlanan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planında Bozcaada'nın yüzde 90'ının yapılaşma açıldığı savının asılsız olduğunu açıkladı

Bakanlık'tan Bozcaada açıklaması

Balıkesir-Çanakkale illeri için hazırlanan ve Bozcaada'da yapılaşma tartışmalarına yol açan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planıyla ilgili bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bozcaada'nın yapılaşmaya açılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tarım arazilerine villa yapılmayacağını söyleyen Bakanlık açıklaması bunların sadece çiftçinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere gereken yapılaşmalar olacağının altını çizdi.

Çevre Bakanlığı Bozcaada açıklaması

Bakanlık'ın Bozcaada açıklaması
Açıklamasında 2040 yılı için 11 bin kişi nüfus kabulü yapıldığını belirten Çevre ve Şehircilik bakanlığı, bu öngörünün kentsel, sosyal ve teknik altyapının realizasyonu anlamında önem teşkil ettiğini belirtti. Açıklamada ayrıca şu başlıkların altı çizildi:

- Akvaryum Koyu olarak adlandırılan bölge, 3. derece doğal sit alanı olup, 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planında da bu şekilde gösterildi.

- 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda, 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planında yer alan arazi kullanımları doğrultusunda plan kararları oluşturuldu. Bu doğrultuda 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planında olduğu üzere Bozcaada genelinde yerleşik alanların çevresi dışında yalnızca güneyde gelişme alanı belirlendi.

- Belediyesi tarafından kentsel tasarım rehberi hazırlanmadan imar planları onaylanmıyor. Ayrıca, Bozcaada’da yapılacak yapıların doğal yapı malzemeleri kullanılarak yapılması da 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile hüküm altına alındı ve adanın yapı estetiğinin korunması da sağlandı.

- Tarım arazilerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek tanım sınıfları dikkate alınarak, yalnızca çiftçinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan yapılaşmalar için şartlar oluşturuldu.