Bakanlık'tan 'iklim değişikliği' hamlesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında İklim Değişikliği Araştırma – Teknoloji ve Eğitim Merkezi (İDATEM)'ni kurma kararı aldı

Bakanlık'tan 'iklim değişikliği' hamlesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm dünyayı tehdit eden, en önemli sorunlardan biri olan iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki çalışmalarına yenilerini ekliyor. Bakanlık 2023 hedefleri arasına İklim Değişikliği Araştırma-Ternoloji ve Eğitim Merkezi(İDATEM)'nin açılışını aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu eğitim merkezinin yanı sıra, iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarına 2023 hedefleri doğrultusunda yenilerini ekleyecek. 2023 hedefleri doğrultusunda AB mevzuatına uyumlu olarak tüm sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları izlemeyi, doğrulamayı ve raporlamayı planlıyor. Bakanlığın 2023 hedefleri arasında ayrıca şunlar bulunuyor:

Karbon piyasasında geliştirilen tüm projeler kayıt altına alınacak, karbon ticaretine ve borsasına yönelik yasal alt yapı oluşturulacak.

  • Şehirlerin iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması sağlanacak.
  • Sera gazı emisyon azaltım projelerine yönelik AB ile birlikte hibe destek programı başlatılacak.
  • İklim değişikliğinin bölgesel ve sektörel etkilerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlanacak.