Bakırköy’de icralık arsa var

Bakırköy’de bir arsa icralık oldu. Arsa, 16 Kasım’da yapılacak ihaleyle satılacak.

Bakırköy’de icralık arsa var

Bakırköy 18.İcra Dairesi, 16 Kasım tarihinde yapacağı ihaleyle arsa satacak. Bakırköy’de yer alan icralık arsanın bedeli ise 28 milyon 178 bin lira olarak belirlendi.

Arsa ihalesi ile ilgili açıklama şöyle:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şenlik Mah. E:Florya Çiftliği Y:Edirne Topkapı A Mevkii, 949 Ada, 108 Parsel, 8.051,00 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmaz.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut24/04/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, Zümrütyuva mevkiinde, tapunun 949 ada, 108 parsel numarasında kayıtlı 8.051,00 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. E-5 Karayolu Yeni açılmakta olan Güney Yan Yol' un güneyinde, Sirkeci Halkalı Demiryolu Hattının doğusunda yer alan ve tamamı 8.051,00 m2 alana sahip tarla, kısmen E-5 Karayolu ve Yan Yol Alanında kalmakta olup, yol alanında kalan kısmı dışındaki bölümü boş tarla vasfında, üzerinde bir adet enerji nakil hattı direği mevcut, bunun dışında herhangi bir yapı yada muhdesat bulunmamaktadır. Parselin bakısı batı yönünde ve eğimli bir yapıya sahip olup, halihazır durumu itibariyle altyapı imkanlarından istifade etmemektedir, "denilmektedir.

Adresi: Bakırköy / İSTANBUL

Yüzölçümü: 8.051,00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)

İmar Durumu:Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğinin 26.01.2015 tarih, 84 sayılı imar durumu yazısına göre Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 ada, 108 parsel sayılı sayılı taşınmaz 01.12.2006 onalı 1/5000 ölçekli Bakırköy-Zümrütyuva Nazım İmar Planında Park ve Dinlenme Alanında kalmakta iken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 20.11.2012 tarih, 17805 sayılı yazısı eki 15.11.2012 tarih, 17687 sayılı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Rezerv Yapı Alanına alınmıştır denilmiştir.

Kıymeti: 28.178.500,00 TL

KDV Oranı: % 18

Kaydındaki ŞerhIer: Beyan : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.Maddesine göre belirtme. İSTİMLAK: Karayolları Genel Müd. l.Bölge Müd. Küçükyalı-İST. 16/12/1977 TA. 197-1/49704 Sayılı yazısı

1. Satış Günü: 16/11/2015 günü 16:00 - 16:10 arası

2. Satış Günü: 16/12/2015 günü 16:00 - 16:10 arası

Satış Yeri: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fıziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V. ,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- İİK'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK'nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK'nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK'nun 83,100,142,151 ve M.K.'nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/103 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/08/2015 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

Londra’nın yüksek döviz kira getirisi sunacak projesi ‘White City Living’ Türkiyeli yatırımcıya tanıtıldı

Londra’nın yüksek döviz kira getirisi sunacak projesi ‘White City Living’ Türkiyeli yatırımcıya tanıtıldı

Borsa İstanbul'da gong Dap Gayrimenkul için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Dap Gayrimenkul için çaldı

Vedat Arslan: “Ekonomik güven konut üzerinden sağlanmaya devam ediyor”

Vedat Arslan: “Ekonomik güven konut üzerinden sağlanmaya devam ediyor”

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

DYO işbirliği ile gerçekleşen AURA Crea: “İzmir: Tarihin Renkleri” yarışmasının kazananları belli oldu

DYO işbirliği ile gerçekleşen AURA Crea: “İzmir: Tarihin Renkleri” yarışmasının kazananları belli oldu

2021’i satış rekoruyla kapatan Tahincioğlu, bu yıl toplam 4 yeni proje hayata geçirecek

2021’i satış rekoruyla kapatan Tahincioğlu, bu yıl toplam 4 yeni proje hayata geçirecek

“Anadolu Yakası’nın merkezi Avrupa Yakası’na an meselesi” Benesta Acıbadem’de ön satışlar başladı

“Anadolu Yakası’nın merkezi Avrupa Yakası’na an meselesi” Benesta Acıbadem’de ön satışlar başladı

Tema İstanbul 2’de birinci etapta satışa çıkan konutların yarısı 2 ayda satıldı

Tema İstanbul 2’de birinci etapta satışa çıkan konutların yarısı 2 ayda satıldı

2022 Ocak ayında 88.306 adet konut satıldı

2022 Ocak ayında 88.306 adet konut satıldı

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına 2.5 kat talep geldi

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına 2.5 kat talep geldi

RAMS Türkiye’nin Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

RAMS Türkiye’nin Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka açılıyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka açılıyor

Tiny House (Küçük Evler) İstanbul Fuar Merkezi’nde

Tiny House (Küçük Evler) İstanbul Fuar Merkezi’nde

Akfen GYO 2021’de öz kaynaklarını 6 kat artırdı 2.1 milyar TL kara ulaştı

Akfen GYO 2021’de öz kaynaklarını 6 kat artırdı 2.1 milyar TL kara ulaştı

Türkiye genelinde dövizden daha fazla artan konut fiyatları son 1 yılda yüzde 63 artış kaydetti

Türkiye genelinde dövizden daha fazla artan konut fiyatları son 1 yılda yüzde 63 artış kaydetti

Sinpaş’tan her daim kazandıracak yeni proje: Koru Aura

Sinpaş’tan her daim kazandıracak yeni proje: Koru Aura

Akyapı kurucu ortağı Hüseyin Dinçel: Konut güvenli liman olduğunu kanıtladı

Akyapı kurucu ortağı Hüseyin Dinçel: Konut güvenli liman olduğunu kanıtladı

Aralık ayı sonu itibariyle 2021 konut satışları bir önceki yılı yakaladı

Aralık ayı sonu itibariyle 2021 konut satışları bir önceki yılı yakaladı

Dekar Yapı, Prof. Doğan Kuban’ın “Cennetin Kapıları” kitabının sponsor oldu

Dekar Yapı, Prof. Doğan Kuban’ın “Cennetin Kapıları” kitabının sponsor oldu

EN ÇOK OKUNANLAR