Bakırköy’de icralık arsa var

Bakırköy’de bir arsa icralık oldu. Arsa, 16 Kasım’da yapılacak ihaleyle satılacak.

Bakırköy’de icralık arsa var

Bakırköy 18.İcra Dairesi, 16 Kasım tarihinde yapacağı ihaleyle arsa satacak. Bakırköy’de yer alan icralık arsanın bedeli ise 28 milyon 178 bin lira olarak belirlendi.

Arsa ihalesi ile ilgili açıklama şöyle:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şenlik Mah. E:Florya Çiftliği Y:Edirne Topkapı A Mevkii, 949 Ada, 108 Parsel, 8.051,00 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmaz.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut24/04/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, Zümrütyuva mevkiinde, tapunun 949 ada, 108 parsel numarasında kayıtlı 8.051,00 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. E-5 Karayolu Yeni açılmakta olan Güney Yan Yol' un güneyinde, Sirkeci Halkalı Demiryolu Hattının doğusunda yer alan ve tamamı 8.051,00 m2 alana sahip tarla, kısmen E-5 Karayolu ve Yan Yol Alanında kalmakta olup, yol alanında kalan kısmı dışındaki bölümü boş tarla vasfında, üzerinde bir adet enerji nakil hattı direği mevcut, bunun dışında herhangi bir yapı yada muhdesat bulunmamaktadır. Parselin bakısı batı yönünde ve eğimli bir yapıya sahip olup, halihazır durumu itibariyle altyapı imkanlarından istifade etmemektedir, "denilmektedir.

Adresi: Bakırköy / İSTANBUL

Yüzölçümü: 8.051,00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)

İmar Durumu:Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğinin 26.01.2015 tarih, 84 sayılı imar durumu yazısına göre Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 949 ada, 108 parsel sayılı sayılı taşınmaz 01.12.2006 onalı 1/5000 ölçekli Bakırköy-Zümrütyuva Nazım İmar Planında Park ve Dinlenme Alanında kalmakta iken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 20.11.2012 tarih, 17805 sayılı yazısı eki 15.11.2012 tarih, 17687 sayılı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Rezerv Yapı Alanına alınmıştır denilmiştir.

Kıymeti: 28.178.500,00 TL

KDV Oranı: % 18

Kaydındaki ŞerhIer: Beyan : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.Maddesine göre belirtme. İSTİMLAK: Karayolları Genel Müd. l.Bölge Müd. Küçükyalı-İST. 16/12/1977 TA. 197-1/49704 Sayılı yazısı

1. Satış Günü: 16/11/2015 günü 16:00 - 16:10 arası

2. Satış Günü: 16/12/2015 günü 16:00 - 16:10 arası

Satış Yeri: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fıziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V. ,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- İİK'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK'nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK'nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK'nun 83,100,142,151 ve M.K.'nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/103 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/08/2015 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili  ev ve oturum fırsatı

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili ev ve oturum fırsatı

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Çelik evler yaygınlaşıyor

Çelik evler yaygınlaşıyor

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

EN ÇOK OKUNANLAR