Başakşehir Özel Proje Alanı imar planı askıya çıktı!

774 hektarlık Başakşehir Özel Proje Alanı imar planı askıya çıktı.

Başakşehir Özel Proje Alanı imar planı askıya çıktı!

Başakşehir ilçesi sınırlarında yaklaşık 774 hektarlık alanı kapsayan “Özel Proje Alanı”na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı’na ilişkin yapılan itirazlar kısmen uygun bulundu. Buna göre; söz konusu planlar NİP-12211,1 ve UİP-12212,1 plan işlem numarası ile 29/06/2015-28/07/2015 tarihleri arasında askıya çıkarıldı.

Askı süreci içerisinde söz konusu imar planına yapılan itirazlar kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının F21D19A nolu paftası ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında F21D19A2B nolu paftasında değişiklik yapılmış olup NİP-12211,2 ve UİP-12212,2 plan işlem numaraları alarak 07.09.2015 tarihinde bakanlık tarafından re’sen onaylandı.