Başbakanlık'tan Özelleştirme!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından Aydın, İzmir ve Muş'ta bazı taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecek

Başbakanlık'tan Özelleştirme!

Resmi Gazete'deki ilana göre; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından Aydın, İzmir ve Muş'ta bazı taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecek.

İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek olup, İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş / ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunlu kılınıyor.

İhale Dokümanı bedeli ödemeleri aşağıdaki hesaplara yapılmalıdır;
- T.Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

İhaleye konu olan taşınmazlar;
Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 854 Ada, 58 Parseldeki 971,46 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz geçici teminat bedeli 30 bin TL

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, 6806 Ada, 1 Parseldeki 7.874 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz geçici teminat bedeli 150 bin TL

Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 158 Ada, 12 Parseldeki 8.109,19 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz (Üzerindeki Binalarla Birlikte) geçici teminat bedeli 150 bin TL