Başbakanlık'tan saray itirafı

Atatürk Orman Çiftliği arazisine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşaasının önünü açan plan iptal edildi. Başbakanlık savunmasında, arazisinin yapılaşmaya "açık olmadığı" dile getirildi.

Başbakanlık'tan saray itirafı

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Ankara Barosu ve Meslek örgütlerinin "sarayın inşaatına" izin veren Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2010 tarihli ve 1/10000 Nazım İmar Planı'nın iptali için açtığı davada karar verildi.

İmar planı iptal edildi, şimdi ne olacak?
Ankara 5. İdare Mahkemesi, imar planını Atatürk Orman Çiftliği'nde belediyeye tahsis edilen arazilerin amacı dışında kullanımının mümkün olmadığı ve arazi üzerine konut, ticaret ya da sanayi amaçlı yapılaşmanın yapılamayacağı, Atatürk'ün vasiyetinden bugüne yaşanan arazi kayıplarının yüzde 50'ye yaklaşması, planların Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş amaçlarına uygun olmaması ve nazım planlarının 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı'na uygun olmaması nedeniyle iptal etti.

Başbakanlıktan bir garip "saray" açıklaması
Davaya müdahil olarak katılan Başbakanlık da davaya konu olan planın, "uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bir plan niteliği" taşımadığını savunurken, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının ve Uygulama İmar Planlarının" hazırlanmasının gerektiği ancak henüz bu aşamaya geçilmediğini belirtti. Başbakanlık, Orman Çiftliği arazisi üzerinde herhangi bir yapılaşma ve kullanım kararı bulunmadığını belirtti. 

Mimarlar Odası'ndan Başbakanlık açıklaması yorumu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan da, Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmesinde, "kendi hukuksuzluklarını ihbar ediyorlar. Bütünüyle kaçak bir yapılaşma var. Yollar da yasa dışı. Sakın ola ki trafik kazası yapmayın, Sigorda ödemez. Bu yollar yok hükmündedir çünkü..." dedi.