Başka bir ev mümkün!

Doğaya verdiğimiz zararın en büyüğünü gerek ev gerek ofis olsun barınma ihtiyacımızı gideren binalarla veriyoruz. Son yıllarda buna karşı ekolojik ev tanımının gelişmesi de bu yüzden. Peki nedir ekolojik ev? Faydaları nelerdir?

Başka bir ev mümkün!

Dünyadaki sera gazı etkisi her geçen etkisini arttırıyor. Buna bağlı oluşan küresel ısınma, doğal kaynakların azalması gibi olaylar insanların doğaya karşı değil doğa ile uyum içinde yaşaması gerektiğini gösterdi. İşte bu noktada doğaya en çok zarar veren evlerimizi ekolojik, yani çevre dostu bir şekilde inşa etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Peki ekolojik ev nedir? Ekolojik ev; her çeşit enerji, su ihtiyaçları ve çevresel etkiler incelenerek tasarlanmış, doğaya verdiği zararı minimum olan ve bu doğrultuda kendi ihtiyacını büyük ölçüde kendisi karşılayabilen ev anlamına gelir. Evlerimizdeki en temel ihtiyaç elektrik enerjisidir fakat dünyanın her yerinde bu doğaya zarar veren yöntemlerle elde edilir. Ekolojik evlerde elektrik enerjisi güneş panelleri ve rügar türbini gibi yöntemlerle uygulanır. Peki ya dünyada hızla azalan su nasıl edilir? Ekolojik evler su sorununu azaltmak için; lavabodan akan suyun bir kısmını arıtma, yağmur suyu depolama gibi yöntemlerle ayrılan suları bahçe sulamada veya tuvalet giderlerinde kullanır. Böyle suyun bir kısmı başka bir ihtiyaç için bir kez daha kullanılır. Bir ekolojik ev fiyatı 100 metrekare için yaklaşık 100 bin lira oluyor.
 

Başka bir ev mümkün!

En çok enerjiyi ısıtma-soğutma sistemleri harcıyor

Bir binada en çok para ve enerji harcayan işlem ısıtma ve soğutma işlemidir. Ekolojik evler bu sorunada büyük oranda çözüm getiriyor. Ekolojik evlerin başlıca ısıtma kaynakları jeotermal yöntemler ve güneş ısıtma sistemleridir. Bunun yanı sıra toprağın belli bir derinliğinden sonrasının sabit denilecek bir sıcaklıkta kalması su ısıtma sistemlerini kolaylaştırmıştır. Ekolojik evlerde de bu yöntemle yazın evlerin soğuması kışın da ısıtılması sağlanır. Ekolojik evlerde bu yöntemlerle ısıtma-soğutma yeterli kalmıyor. En yüksek verimi elde etmek için yalıtım da çok önemli bir yer tutuyor. Ekolojik evler doğaya uyumlu malzemelerle yalıtılıyor. Konuyu toparlayacak olursak ekolojik evler; inşaatı sırasında doğaya zarar vermemeli, yüksek yalıtıma sahip olmalı, doğaya ve insan sağlığına zararlı madde içermemeli, kil ve kireç kullanılarak sıvanmalı, boya yerine duvar kağıdı tercih edilmeli, ev yapımında kullanılan malzemeler ve ev eşyaları tamamen geri dönüşümlü olmalı, karbon salımı minimum olmalı.