Başkanlık hizmet binasında hukuk savaşı

Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa edilen Başbakanlık Hizmet Binası ile ilgili hukuk savaşı sürüyor. Son olarak Danıştay 6. Daire tarafından verilen yürütmenin durdurulmasına red kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi

Başkanlık hizmet binasında hukuk savaşı

Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa edilen Başbakanlık Hizmet Binası ile ilgili olarak 6. Daire'nin yürütmenin durdurulması kararı Danıştay İdari Davalar Kurulu tarafından reddedildi. Meslek odalarının itirazlarını değerlendiren Daniştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 6. Daire'nin yürütmenin durdurulmasına verdiği red kararını bozdu.

Meslek Odaları'nın Gazi Yerleşkesi Kentstel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanına ilişkin 2012/3074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptalı davasını görüşen Danıştay 6. Daire, odaların yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

6. Daire kararı hukuka aykırı
6. Daire'nin kararı, Meslek Odaları tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, 6. Daire'nin yürütmenin durdurulmasına verdiği red kararını kaldırdı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 17 üyeden oluşan Kurul'un aldığı karar sonrasında AOC'deki hukuksuzluğun bir kez daha tescil edildiğini söyledi.