Başvuru için son gün 28 Şubat

2B arazilerinin satışı için hak sahiplerinin başvuru yapabilmeleri 28 Şubat 2013 tarihinde sona eriyor

Başvuru için son gün 28 Şubat

23 Şubat 2013
Kamuoyunda 2B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı ve işlemlerine ilişkin  hak sahipleri 28 Şubat 2013 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Taşınmazların satış bedeli, 3 ay içinde peşin veya taksitle ödenebilecek. Satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesi halinde doğrudan satın alma hakkı düşecek.

Rayiç bedeli 100 lira olan taşınmaz için peşin ödemede 56 lira, yarısını peşin ödemede 63 lira, taksitli ödemede 70 lira tahsil edilecek. 400 metrekareye kadar olan taşınmazlar için de 100 liranın 50 lirası alınacak.
İpotek tesis edilmesi veya banka teminat mektubu alınması halinde taşınmaz tapuda devredilebilecek. Devredilen taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde, borcun kalan tutarından alıcılar sorumlu olacak.