Batı Mahallesi imar planları onaylandı

Pendik Belediyesi, Batı Mahallesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüme yönelik imar planlarının onaylandığını açıkladı

Batı Mahallesi imar planları onaylandı

Pendik Belediyesi, Batı Mahallesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüme yönelik imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.  Batı Mahallesi Riskli Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itirazların yapılabilmesi amacıyla 17 Mart 2015 tarihine kadar askıda kalacak.

Pendik Batı Mahallesi'nden kentsel dönüşüm başlıyor
Bakanlar Kurulu tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ile ilgili kanun kapsamında 13 Ağustos 2013 tarihinde riskli alan ilan edilen Pendik Batı Mahallesinde kentsel dönüşüm başlıyor. Dönüşüm planlarının yapıldığı riskli alan, Pendik'in en eski yerleşim bölgesinin bulunduğu 54,3 ha. (543 bin 200 m²) büyüklüğündeki alanı kapsıyor. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı bölge, kuzeyde Pendik Gar sahası ve demiryolu hattı, güneyde Sahil Park Alanı ve Erol Kaya Caddesi, doğuda Sabri Taşkın Caddesi, batıda ise Kartal ilçe sınırı içinde kalıyor. 

Oturma alanı ve kat hakkı arttırıldı
Yeni imar planları ile konut fonksiyonlarında bulunan yapılar için hem kat hakkı, hem de taban oturum oranı arttırıldı. Dönüşümün sağlanabilmesi için yüzde 40 olan taban oturum oranı brüt parsel üzerinden hesaplanmak üzere yüzde 50'ye çıkarıldı. Kat hakkı da 1 kat yükseltildi. Böylece "Zemin+4 kat" yerine "Zemin+5 kat" hakkı getirildi. Zemin katın otopark yapılması durumunda ise "Otopark+6 kat" olacak şekilde yapı yapılabilecek. Böylece, yeni planlarla binaların otopark sorunun çözümünde önemli bir fırsat sağlanmış oldu.

17 Mart'a kadar itiraz edilebilecek
Söz konusu imar planları İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarıldı. Pendik Belediyesinden yapılan açıklamada vatandaşların varsa, plana yönelik itiraz ve taleplerini 17 Mart 2015 tarihine kadar İl Müdürlüğü'ne yapılabilecekleri belirtildi.

 

Proje Bilgisi: Batı Mahal