Bekara ev yok, ayrımcılık suçu kapsamına alınıyor

TBMM'ye sevk edilen "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı", ev arama faaliyetlerinde sıklıkla karşılaşılan "bekâra ve dula ev yok" ifadelerini ayrımcılık suçu kapsamına alınmasını öneriyor

Bekara ev yok, ayrımcılık suçu kapsamına alınıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen ve temel amacı ayrımcılığa karşı vatandaşları korumak olan "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı" ev arama süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan "bekâra" ya da "dula" ev yok!" şeklindeki ifadeleri suç kapsamına alacak. Buna göre, bu gibi durumlar "ayrımcılık suçu" kapsamında değerlendirilecek...

Söz konusu yasal düzenleme kapsamında gayrimenkullerin satışı ya da kiralanması sürecinde, gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan kimi ifadeler de suç niteliği kazanacak. Yasanın kapsamına taşınır ve taşınmazların kamuya açık satışı ya da kirası, kari sözleşme şartlarının belirlenmesi, kira sözleşmelerinin yenilenme ya da sona erdirilmesi ve satış ve devir süreçleri alınıyor. Buna göre, "bekara ev yok" ya da "dula ev yok" gibi ibareler, ayrımcılık suçu kapsamına alınacak. 

15 bin TL ceza
Yasal düzenleme ile birlikte, herhangi bir girişimciye bu gerekçelerle ev vermemek ya da bir kadının iş başvurusunu gebelik yahut annelik gibi sebeplerle reddetmek de ayrımcılık suçu kapsamına girecek ve 15 bin TL ile cezalandırılacak. 

"Bekara veya dula ev yok!" ifadesi suç kapsamına giriyor
Cinsel tercih ibaresine yer verilmeyen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı'na göre, tüm insanlara yönelik cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüşleri ile etkink köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu ya da yaşa bağlı ayrımcılık yasalar kapsamında cezalandırılacak.