Belediyelerin iş yeri satışına düzenleme

Bakanlıkça hazırlanan, Belediyelerin Arsa, Konut ve İş Yeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Belediyelerin iş yeri satışına düzenleme

04 Ekim 2013 / emlakwebtv
İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İş Yeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe göre; Belediye meclis kararıyla tamirat ve imalat niteliğindeki mesleklerin icrası amacıyla, küçük sanayi siteleri için belediyelerce yapılan iş yerleri, satış bedelinin en az yüzde 20'sine kadarı peşin, kalanı ise 10 yılda ödenmesi şartıyla satılabilecek.

Yüzde 50'sinden kalan miktar en çok 2 yılda ve belirlenecek plana göre ödenecek
Değişiklik yapılan fıkraya göre, önceki yönetmelikte olduğu gibi, ödeme planı kapsamında konut ve iş yeri satışlarında alınacak peşinat tutarı, satış bedelinin yüzde 50'sinden az olmamak üzere belirlenecek, kalan miktar en çok 2 yılda ve belirlenecek plana göre ödenecek.

Yüzde 20'si peşin, kalan miktarı ise 10 yıl içinde ödenmesi şartıyla
Yönetmeliğe eklenen yeni ifadeye göre ise belediye meclis kararıyla tamirat ve imalat niteliğindeki mesleklerin icrası amacıyla, küçük sanayi siteleri için, belediyelerce yapılan iş yerleri, satış bedelinin en az yüzde 20'sine kadarı peşin, kalan miktarı ise 10 yıl içinde ödenmesi şartıyla satılabilecek.

Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için belediye meclisince belirlenecek vade farkı uygulanacak. Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilecek. Konut ve iş yerlerinin satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilecek.