Beton kullanımı yılda Avrasya Tüneli kadar tasarruf sağlar

Çimento sektörü yüzyıllık geçmişiyle, Türkiye ekonomisine her yıl milyonlarca lira katkı sağlıyor

Beton kullanımı yılda Avrasya Tüneli kadar tasarruf sağlar

Türkiye çimento sektörü son 10 yılda üretimde yakaladığı sürdürülebilir başarı ile Avrupa1.si olurken, dünyada Çin, Hindistan, A.B.D ve İran’la birlikte ilk 5’te yer almaktadır. İhracatta dünya sıralamasında ilk üçte yer alan Türkiye Çimento sektöründe, 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde yaklaşık %15,4’lük ihracat gerçekleştirilmiştir.

TÇMB 60 Yaşında

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bu önemli sektörün yüzde 95’ni temsil eden Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 60. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor. 51 entegre, 15 öğütme olmak üzere toplamda 66 fabrikanın üyeliği bulunan TÇMB; Türkiye’nin en önemli derneklerinden biri olarak Türk çimento sektörünün ortak sesi olmak ve daha kaliteli ürün, daha verimli hizmet anlayışı ile sektörel sorunlara toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı çalışma anlayışı ile çözüm bulmak için 60 yıldır faaliyet gösteriyor.

60. yıl buluşmasında sektöre dair önemli veriler paylaşarak TÇMB’nin faaliyetlerine değinen Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün:“Sektörün itibarını yurt içi ve yurt dışında koruyup gelişmesini sağlamak ve ülkemizde çimento kullanımını yaygınlaştırmak bilinciyle, üyelerimiz ile birlikte toplumun yararlarını da gözeterek, sürdürülebilir büyüme içerisindeki konumumuzun tüm kamuoyu nezdinde vurgulanması için 60 yıldır TÇMB olarak çalışmalarımızı yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik değerlerini içselleştirerek ileriye taşıdık ve taşımaya devem ediyoruz” dedi.

Çimento Sektörü, Türkiye Ekonomisinin Can Damarı

2016 yılında yaklaşık 100 ülkeye, 7,6 milyon ton olarak gerçekleştirilen ihracat performansı ile çimento sektörü,Türk ekonomisinin dalgalı durumundan en az etkilenerek küçülme yaşamayan tek sektör oldu.

2016 yılında sektörde toplam 495 milyon dolarlık çimento ihracatı gerçekleştirildi. Toplam ihracatın %52’si Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), %20’si Amerika, %14’ü Afrika ve %11’i Avrupa kıtalarına yapıldı. 2016 yılı için çimento sektörü % 5 oranında büyüme kaydetmiş ve İhracat yapılan ülkelerin başında 1 milyon ton üzerinde satışla Suriye yer almıştır.

Hedef 110 Milyon Ton Kapasite

TÇMB Başkanı M. Şefik Tüzün sektörün geleceğine dair; “Türk çimento sektörünün klinker kapasitesi 2016 yılsonu itibariyle 80 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın planlanan kapasite artışlarıyla 2017 yılsonunda 82,5 milyon ton, 2018 yılsonunda ise klinker kapasitesinin 85 milyon ton, eşdeğer çimento kapasitesinin ise 110 milyon ton olması beklenmektedir”şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatta Dünyada 3’üncü Sırada

Geçtiğimiz yıl rakamlarına değinen Tüzün, iç satış büyüklüğünü 3 milyar dolar, ihracatı da 550 milyon dolar olarak tahmin ettiklerini belirterek, yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Suriye, Libya, Batı Afrika ülkeleri ve ABD olduğunu söyledi.

Cari Açığı Kapatan Çözüm: Beton Yollar

Türkiye’nin 2016 yılı sonunda cari açığı 32,6 milyar Dolar olarak açıklanmıştır. Bu rakamın içinde, petrol ürünleri ithalatı hatırı sayılır bir yer tutmaktadır. Türkiye, her yıl 25 milyon ton petrol ithal etmektedir ve ithalata bağımlılık oranı yüzde 98 seviyesinde seyretmektedir. “Otoyollarımızın tamamı Bitümlü Sıcak Karışım(BSK)’la kaplanmaktadır. Ülke çapında 10 yılda 2155 km otoyol yapılmıştır” diyerek cari açığın kapatılması konusunda beton yolların katkısına değinen Tüzün:“Bu otoyolların yaklaşık 500 km'si beton yol olarak yapılmış olsaydı, 10 yılda 100.000 ton daha az bitüm ürünü kullanılacaktı. Bu sayede 2.000.000 ton daha az ithal petrol ithal edilecekti. Bu da 10 yılda yaklaşık 390 milyon dolar daha az petrol ithal edeceğimiz anlamına geliyor. Ülkemizin 2016 yılı cari açığının 32,6 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında petrol ithalatında yapılacak 390 milyon dolarlık tasarruf, ülke ekonomisi açısından oldukça önem taşımaktadır. Dolayısıyla yüzde yüz yerli hammaddeye dayanan beton yol kullanımının artırılması cari açığımızın azalmasında önemli bir rol oynayacaktır” açıklamasında bulundu.

Beton Yol Kullanımıyla Yılda Bir “Avrasya Tüneli” Yatırım Bedeli Kadar Tasarruf Sağlanabilir

Tüzün:“Türkiye’de yük taşımacılığının %92’si, yolcu taşımacılığının %95’i karayolları üzerinden gerçekleşmektedir. Ülkemizdeki yollarda ağır taşıt trafik oranı %40 olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapasitesinin çok üzerinde yük taşıyan araçlar yolların zamanından önce yıpranmasına ve onarım masraflarının artmasına neden olmaktadır. 2014 yılında asfalt yolların bakım/onarım maliyeti 1.884.931.508 TL ile KGM yatırım bütçesinin %26'sına karşılık gelmektedir. 2014 yılında asfalt yolların bakım onarımına harcadığımız bütçe Avrasya Tüneli’nin yatırım bedelinden daha fazladır. Bu durum ağır taşıt trafiği altındaki güzergahlarda ve kavşaklarda beton yolların tercih edilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Alternatif yollar yılın 5-6 ayı uygulanabilirken beton yollar yılın 8 ila 10 ayı uygulanabilir. Buna ek olarak yol ekipmanları ile personel etkin ve verimli değerlendirilmesine imkan sağlar” diyerek beton yolların ülke ekonomisine katkısını anlattı.

İnşaat Sektörü 2017 Yılının Kurtarıcısı

Konut satışlarında yeni bir rekor yılı olan 2016 yılında inşaat sektörü %7,2 ile ülkenin en çok büyüyen sektörü olarak karşımıza çıktı. Mili gelir hesaplamasında kullanılmaya başlanan yeni yöntem ile inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı % 7’nin üzerinde yer aldı. Sektördeki istihdam yıl boyunca ortalama 2 milyon seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın büyüyen tek sektörü olan inşaat sektöründe 2017 yılının da beklentileri karşılaması bekleniyor. 2017 yılının ilk üç ayına dair açıklanan rakamlara göre, konut satışı yüzde 7.4 oranında artarak 325.000 adedin üzerinde bir satış gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Mega projeler Türkiye çimento sektörünün büyümesine katkı sağlayacak

Tüzün; “Hükümet tarafından hayata geçirilen ve hız kesmeden devam eden kentsel dönüşüm projeleri, 3’üncü havaalanı, Avrasya Tüneli gibi özel projeler, hızlı tren, metro, otoyol gibi altyapı projeleri, Türkiye’nin enerji bağımlığını azaltmayı hedefleyen HES, RES vb. enerji yatırımları 2017 yılında da çimento sektörün direkt şekilde etki ederek, büyümeye katkı sağlayacaktır. Ancak, son 2 yıl içinde yurtiçi çimento talebinin durgunlaşması ve büyüme hızının azalmasına karşılık gündemde olan yeni yatırımlar ile gelecek ilave kapasiteler sektörün ihracat performansına bağımlılığını artırmaktadır. İhracatın önümüzdeki yıllarda büyüme gösterememesi durumunda fabrika kapasite kullanımlarında ve verimlilikte azalma görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Global ekonomide beklenen toparlanma ve büyümenin gerçekleşmemesi, kesintiye uğraması ve duraklaması, Türkiye çimento sektörü için büyük önemi olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki politik ve ekonomik açıdan süregelen karışık ve istikrarsız durum, Avrupa’da beklenen büyümenin yakalanamaması ve hatta resesyon tehlikesi, Rusya’daki son ekonomik sıkıntılar, dünya çimento ihracatının önde gelen ülkelerinden birisi olan Türkiye için bir dezavantaj yaratmaktadır. Bu konuların hassas bir şekilde ele alınıp, yeni politikaların benimsenmesi gereklidir.” dedi.


Yazar: emlakwebtv
Etiketler:
Yorum

Benzer Haberler

Çimento sektöründeki daralma sürüyor

Çimento sektöründeki daralma sürüyor

İnşaat malzemeleri ihracatında durağanlık hakim

İnşaat malzemeleri ihracatında durağanlık hakim

İnşaat Demiri Fiyatları

İnşaat Demiri Fiyatları

Filli Boya satılıyor mu?

Filli Boya satılıyor mu?

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili  ev ve oturum fırsatı

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili ev ve oturum fırsatı

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Çelik evler yaygınlaşıyor

Çelik evler yaygınlaşıyor

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

EN ÇOK OKUNANLAR