Beykoz imar planı değişikliklerine dava

Çevre Bakanlığı'nın Beykoz imar planı değişiklik kararı mahkemeye taşındı. Dava, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından, imara açılan yerler arasında doğal sit alanlarının bulunduğu gerekçesiyle açıldı

Beykoz imar planı değişikliklerine dava

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Çevre Bakanlığı'nın Beykoz imar planı değişikliklerine dava açtı. Oda, imara açılan yerler arasında doğal sit alanlarının bulunduğunu gerekçe gösterdi. 

Doğal sit alanları da var
Şehir Plancıları Odası, Bakanlığın, 1. Bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planlarıın onaylanması ve 19 Ocak ile 17 Şubat tarihleri arasında askı çıkarma kararının artından itiraz etti. Bakanlıktan planlarla ilgili itirazlarına yanıt alamayan Oda, süreci mahkemeye taşıdı ve yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle bir dava açtı.

İleri Haber'de Rıfat Doğan'ın haberine göre, söz konusu dava, imar planlarının, Beykoz Belediye sınırları içinde ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na tabi alanlar dışındaki doğal sit alanlarını da kapsamasından kaynaklanıyor. Oda tarafından yapılan açıklamaya göre, açık ve yeşil alan olarak nitelendirilen alanların toplam boyutu 54.9 hektar olduğu vurgulandı. Orman alanlarının boyutu ise 319 hektar...

Oda açıklaması
Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı; doğal sit alanlarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktan uzak olması, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne, koruma ilkelerine, kamu yararı, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı hükümler içermesi nedeniyle Şubemizce dava konusu edilmiştir” dedi.