Bina yangınlarına mantolama sistemleri mi neden oluyor?

Binaların dış ceplerinde yayılan yangınlara mantolama sistemlerinin sebep olduğu yönündeki haberlere İZODER Başkanı Levent Pelesen'den tepki geldi. Pelesen bu beyanları bilimsellikten uzak olarak nitelendirdi

Bina yangınlarına mantolama sistemleri mi neden oluyor?

Binaların dış cephelerinde yayılan yangınların mantolama sistemleriyle ilgili olduğu yönündeki haberlere İZODER Başkanı Levent Pelesen'den itiraz geldi. Yayınlanan haberleri "bilimsellikten uzak" ve "kamuoyunu yanlış yönlendiren" veriler olarak değerlendiren Pelesen: "Bilinçsizce yapılan beyan ve yorumlar kamuoyunda yanlış algıya yol açıyor. Yangının binanın dış cephesinde yayılması ile mantolamanın bir ilgisi yok. Mantolama, Yangın Yönetmeliği’ne uygun, güvenli bir uygulamadır" dedi.

Mantolamalar ve hızla yayılan yangılar sorunu

Geçtiğimiz Haziran ayı içinde Londra'da, sonrasında ise Manisa'da meydana gelen bir yangınla beraber kamuoyunda tartışılmaya başlanan mantolama ve bina yangınlarındaki payı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği - İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, dış cephelerde yayıldığı görülen yangınların Türkiye'de mantolama olarak isimlendirilen "ısı yalıtımı" sistemleri ile bir ilgisi olmadığını dile getirdi. Pelesen, rezidans, hastane ve konutlarda son dönemde yaygın olarak gündeme gelen ve binaların dış cephelerinde hızla yayıldığı ifade edilen haberlere ilişkin yorumları eleştirerek: "Bu binalarda baca etkisine sebebiyet veren giydirme cephe detaylarının kullanıldığı anlaşılıyor. Bu binalarda Taşyünü gibi yanmayan yalıtım malzemeleri kullanılmış olmasına rağmen, son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan yanıcı dış cephe kaplamalarının yangınların etkisini artırdığı görülüyor..." ifadelerini kullandı. 

Yanan binalarda mantolama bile olmadığı ortaya çıktı

Pelesen, Türkiye'de mevzuatın bu tür havalandırmalı giydirme cephe detaylarında hiçbir malzemenin yanmaması gerektiği yönünde standart içerdiğini, bu detaylar değerlendirilmeden yapılan tüm beyanların bilinçsizce kamouyanda yanlış bir algı oluşmasına neden olduğuna da dikkat çekerek: ". Hâlbuki bırakın yangının büyümesine mantolamanın neden olmasını, söz konusu binalarda mantolama bile olmadığı ortaya çıktı" dedi. 

Yalıtımla ilgili bilinmesi gereken doğrular

Yalıtımlar ilgili bilinmesi gereken doğruları 10 maddede özetleyen İZODER Başkanı Levent Pelesen şu hususlara dikkat çekti:

- Ceple yangınlarında, uygulamaların analizini yapmadan, tümü sanki mantolamaymış gibi ele alan haberler bilimsellikten uzaktır. Bunlar tüketici nezdinde olumsuz algı yaratmakta, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesine vesile olmaktadır. 

- Mantolamalar yangın yönetmeliğine aykırı değildir. Konuyla ilgili olarak geliştirilen "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" baz alınarak bina türlerine göre farklı uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. 

- Konut türü binalarda tercih edilen mantolama, ısı yalıtım malzemeleri ile duvar arasında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılması şeklinde gerçekleşmelidir. Bu uygulama mekanik olarak dübellerle sabitlenmesi ve sıva katmaları ile kaplanmalıdır.

- Giydirme cephelerde ısı yalıtımı dış cepheye uygulanmaktadır. Bununla birlikte mantolamadan farklı olarak binaya estetik görüntü sunan ve yalıtımla ilgisi olmayan dış cephe kaplamaları ile duvar arasındaki havalandırma boşluğu ortadana kalkacak şekilde cepheye asılmaktadır. Bu ise hava boşluğunun baca etkisi sunarak yangınların cephede hızlıca yayılmasına sebebiyet vermektedir. 

- Mantolamada kullanılan ürünler binanın yüksekliğine göre belirlenmelidir

- Yüksekliği 28.5 metrenin altındaki bianalarda yalıtım uygulaması olarak Taşyünü, EPS veya XPS kullanılabilir. Son iki maddenin kullanımında pencere kenarlarına üstten en az 30, yanlardan ise en az 15 cm Taşyünü gibi yanmaz malzemelerden bariyer gereklidir.

- Yönetmelik kapsamında doğrudan mantolama ile ilgili hükümler bulunmaktayden, Mantolama Yönetmeliği'ne aykıdırı iddiaları hakkaniyetli ve iyi niyetli değildir. 

- İşyerleri ve konutlardaki enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılması ve her mevsim konfor sunmak, ısı yalıtımı ile mümkündür. Bu uygulamalar belgeli ustalar tarafından, doğru yalıtım ürünleri ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun şekilde gerçekleşmelidir.