Bizim için ILO da mı bitti?

1-13 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşen ILO Konferansı'na Türkiye'nin "düşük" düzeyde temsili büyük tepki çekti. Bakan düzeyinde katılımın olmadığı toplantıda Türkiye, kendisine ağır uyarılar sunan sonuç bildirgesini bürokratlar aracılığıyla dinledi

Bizim için ILO da mı bitti?

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Cenevre'de gerçekleşen toplantısının sonuç metninde Türkiye'ye ağır uyarılarda bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Çelik toplantıya katılım göstermedi. ILO toplantısında Türkiye'nin bürokratik düzeyde temsil edilmesi ise skandal olarak nitelendirildi. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre büyükelçilik geleneksel resepsiyonunu da iptal etti. 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nden Türkiye'ye uyarı
ILO'nun 1-13 Haziran tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleşen 104. Genel Konferansı, Türkiye'yi 155 sayılı Sözleşme kapsamında değerlendirdi. İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin düzenlemeleri içeren sözleşme, Soma, Ermenek ve inşaat sektöründe yaşanan kazalarla ilgili olarak Türkiye'den acil düzenlemeler istedi. Konferans'ın sonuç bildirgesinde Türkiye'ye ağır uyarılarda bulunuldu. DİSK tarafından Türkçeye çevrilen metinde, Türkiye hükümeti 155 sayılı Sözleşmeye uygun bir düzenlemeye davet edildi.

ILO sonuç bildirisi
Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal Eylem Planı’nda yer alan ve işyeri güvenliğini arttırmayı hedefleyen tedbirlerin etkisini arttırmaya; sağlık ve güvenlik alanında, meslek hastalıkları dahil olmak üzere, kayıt ve gözlem sistemlerini geliştirmeye; alt işverenler (taşeron) dahil olmak üzere iş denetimlerinin sayıca arttırılması, yasalara ve yönetmeliklere aykırı durumlarda caydırıcı yaptırımların uygulanmasını garanti altına almaya; sözleşmeyle ilgili raporunu yılsonuna kadar Uzmanlar Komitesi’ne teslime ve ILO’nun teknik yardımından yararlanmaya çağırıyoruz.”