Bolu Mudurnu TOKİ Evleri başvuruları 21 Ekim’de

Bolu Mudurnu TOKİ Evleri için başvuru dönemi 21 Ekim 2013’te başlayacak, 27 Aralık 2013’e kadar devam edecek.

Bolu Mudurnu TOKİ Evleri başvuruları 21 Ekim’de

03.10.2013

TOKİ tarafından Bolu’da inşa edilen TOKİ Bolu Mudurnu 2. Etap projesi kapsamında 12 adet konut, kurasız başvuru önceliğine göre konut seçme ve alma olanağı ile açık satışa sunulacak. Konutlar için başvuruların 21 Ekim ile 27 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılacağı Bolu Mudurnu TOKİ Evleri fiyatları ise 61 bin 916 TL ile 83 bin 808 TL olarak belirlendi.

Konut başvurularının T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri aracılığıyla yapılacağı Bolu Mudurnu TOKİ Evleri için 7 bin 430 TL ile 10 bin 057 TL’lik peşinatlar ödeniyor. 180 aya kadar vadelendirme yapılan projede aylık taksitler de 302.70 TL’den başlangıç gösteriyor.

Projenin satış duyurusu ise şöyle;

BOLU – MUDURNU 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Bolu –Mudurnu 2. EtapToplu Konut Uygulaması kapsamında 12 adet konut; kurasız başvuru önceliğine göre konut seçme ve alma olanağı ile Açık Satışa sunulacaktır.

 Proje kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri aracılığıyla yürütülecektir. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 21 Ekim – 27 Aralık 2013 tarihleri arasında ilgili bankanın Şubeleri tarafından kabul edilecektir. Temerküz Şube Mudurnu Şubesi’dir.

 Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

 Konut seçimini yapan alıcılar B1 konut için %12 peşin 180 ay vade aylık taksitlerini ödeyeceklerdir. Anılan projedeki konutlar için ilk taksit ödemesi, konutların teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacaktır.

 İlk dönemsel artış ise ilk taksiti takip eden dönem itibariyle başlatılacaktır.

 KONUT ALICISININ;

1- T.C. vatandaşı olması,

2. Bolu il nüfusuna kayıtlı veya Mudurnu ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması ve söz konusu koşulları belgelerle kanıtlaması gerekmektedir (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı veya adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Mudurnu ilçe sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge).

3.Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4.Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net ¨2.600 olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla ¨2.600 olması gerekmektedir.)

Hane halkı gelirinin en fazla net ¨2.600 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edeceklerdir.

5.Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

6.Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

7.Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacaktır.

 Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

 Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri fesih edilecektir.

 Proje kapsamında konutların anahtar teslim işlemleri sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 24 ay’dır.

 Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

 Satış işlemleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.

 Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Firma Bilgisi: Toki