Bostancı Köprüsü’nün ötesi uzak mı?

ArkiParc Gayrimenkul Buluşması ön etkinliği kapsamında yapılan Urbanite Kartal toplantısında, Kartal bölgesinin gelişimi ele alındı

Bostancı Köprüsü’nün ötesi uzak mı?

6 Eylül 2012 / emlakwebtv
Arkitera Mimarlık Merkezi 'nin 10-11 Nisan 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde dördüncü kez düzenleyeceği ArkiPARC Gayrimenkul Buluşması'nın ön etkinliklerinden biri olan "Urbanite Kartal" toplantılarının ilki 4 Eylül Salı günü EA İnşaat'ın ev sahipliğinde yapıldı. "Kalite" ve "urban" kelimelerinin bağlanmasıyla oluşan "Urbanite (kentsellik)" kavramı başlığı altında kentsel kalitenin tartışıldığı toplantıda Kartal'da geliştirme yapan firmalar, yerel yönetimler ve tasarımcılar bir araya gelerek, daha nitelikli bir kentsel çevre için neler yapılabilir sorusunun cevabını aradı.
Toplantıda söz alan katılımcıların üzerinde uzlaştığı konulardan biri, Kartal'ın, özellikle E5 aksı üzerindeki Adalet Sarayı, metro istasyonu gibi yatırımlardan büyük oranda etkileneceği, alanın öncelikle ofis, ardından gelecek konut yatırımları ile gelişeceği yönünde oldu. Bu noktada özellikle İstanbul Finans Merkezi'nin yaratacağı ofis ve onun da yaratacağı konut ihtiyacına vurgu yapan TSKB değerleme müdürü Işıl Dinçer, Kartal'da yaşanan bu değişimin hızına kendi bünyelerinde yaptıkları 4 fizibilite çalışmasını örnek gösterdi.
"Bostancı Köprüsü'nden sonrası uzak" mı?
"Kartal'ın değeri nasıl artar?" üzerine yoğunlaşılan tartışmada, katılımcıların kentsel kalitenin artmasında önemli bir rolü olduğunda uzlaştıkları kamusal alanlar ile ilgili konuşan EA Gayrimenkul'den Hakan Gümüş, Kartal'ın mevcut kentsel konumuna vurgu yaparak toplumun Bostancı Köprüsü'nden sonrasına geçmek istemediğine, dolayısıyla Kartal'ı çekici kılmak için iyi projelerin tek başlarına yeterli olmayacağına vurgu yaparak "Çevresel kalite sadece yapısal kaliteyi arttırmak ise sağlanmaz," dedi. Kartal'ın bir çekim merkezi haline gelebilmesi, yine yatırımların prim yapabilmesi için de kentsel kalitenin arttırımının gerekliliğine vurgu yaptı.
 Kartal Dönüşecek ama Kentsel Dönüşüm Mantığıyla Değil!
Urbanite Kartal toplantılarının katılımcılarından bir diğeri de Kartal Belediyesi'ni temsilen toplantıya katılan Kartal Belediyesi İmar Müdürü İsmail Ökten'di. Ökten, Kartal ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verirken belediyenin dönüşüm vizyonunu katılımcılara aktardı. Gelen sorular üzerine Zaha Hadid Planı'nın durumu hakkında detay veren Ökten, planın diğer tüm planlar ile entegrasyonunun tamamlandığını, yapılan kentsel tasarım rehberi gibi çalışmalar ile planın uygulama ölçeğinde yaptırım gücünün çok kuvvetli olacağını belirtirken, "İlk kazık ne zaman çakılacak?" sorusuna ise " Bizim niyetimiz yarın!" cevabını verdi.
Toplantıda genel olarak ele alınan konu başlıklarından bazıları bölgedeki yeşil alan, sağlık ve eğitim tesisi yeterlilikleri ve yaya alanlarının kalitesi oldu. Bölgenin özelliklerine ve yeni metropoliten rolüne uygun kentsel tasarım ve planlama yaklaşımları ile paralel olarak nitelikli kentsel çevrenin gayrimenkul değerine etkisi ve genel yaşam kalitesine yapacağı katkılar ele alındı.
Gelecek Toplantılarda Neler Konuşulacak
Urbanite serisi ile gayrimenkul sektörü, planlama ve kamu arasında bilgi paylaşımını sağlayan kapsamlı bir platform kurulması hedefleniyor.
ArkiPARC kapsamında yapılacak Urbanite etkinikleri ile yerel yönetimler, mimarlar ve gayrimenkul firmaları kentsel kalitenin üretilmesi için uzun soluklu bir çalışmada bir araya gelecek ve kentsel kalite için diyalog yaklaşımına uygun olarak çözüm arayacaklar.
Urbanite Kartal etkinliğinin sonuç ürünleri ise yine ArkiPARC 2013 kapsamında düzenlenecek bir oturumla paylaşılacak.
Bir sonraki toplantı 13 Kasım Salı günü gerçekleşecek.