Bu havalimanına uçak indiremezsin

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Üçüncü Havalimanı için kotun 105'ten 70'e düşürülmesi durumunda uçak iniş çıkışının mümkün olamayacağını açıkladı

Bu havalimanına uçak indiremezsin

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Üçüncü Havalimanı için kotun 105'ten 70'e düşürülmesi durumunda uçak iniş çıkışının mümkün olamayacağını açıkladı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'ndan Selin Bostan tarafından hazırlanan rapor, Prof. Dr. Beyza Üstün ve Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar'ın da katıldığı bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. 

Buraya havalimanı yapılamaz çünkü...
Raporun duyurusunda, havalimanı projesinin, İstanbul'un su havzalarının önemli ölçüde azaldığı ve kuraklık tehlikesinin arttığı koşullarda, şehrin kullanım suyunun büyük kısmını sağlayan Terkos Barajının orta ve uzun mesafe koruma alanları içerisinde yer aldığına dikkat çekildi. İnşaat aşamasında, inşaat faaliyetleri ve hafriyat dökümü sırasında oluşacak toz ve egzoz emizyonlarının gölde kirlenmeye yol açacağına dikka çeken raporda şu ifadelere yer verildi: '3. Havalimanı projesi bölgede meydana gelecek nüfus yoğunluğu ve kentleşme sadece projenin kapsadığı alanları değil, Terkos Gölü, Alibeyköy barajı ve planlama aşaması devam eden Pirinççi Barajında kirliliği geri dönüşsüz olarak artıracaktır.'

105 metrelik kot 70 metreye düşemez
Açıklamada havaalanı ihalesinde proje kotunun 105 metre olarak bildirildiği, ihaleye katılmak üzere müracaat eden firmalar tarafından ihale makamına bu kotun değişip değişmeyeceği sorusuna 'kesinlikle değişmeyecek' yanıtının verildiği vurgulandı. Buna rağmen, inşaat başladıktan sonra 105 metrelik proje kotunun 70 metreye indirildiği haberlerinin basın organlarında yayınlanmaya başladığına değinen heyet:

Üçüncü Havalimanı

'105 m kotuna göre, yalnızca pist sahası ile ilgili yapılacak dolgu miktarı 1.2 milyar m³, tüm proje için ÇED raporunda belirtildiği üzere 2 milyar 500 milyon m³, kazı miktarı 150 milyon m³ tür.Bu yaklaşık hesaplar, göl yüzeyleri baz alınarak yapılmış olup, zeminde var olan yaklaşık 16 m derinliğe sahip 66 adet göl hesaplara dahil edilmemiştir. Bu göllerin derinliği hesaba katıldığında dolgu alanları daha da artmaktadır. Ayrıca 70 m ve 105 m kotuna göre üretilmiş modellere göre; havaalanın güneyindeki tepelerin herhangi bir şekilde alçaltılması, çok geniş bir orman alanının (havaalanında yok edilen ormana ek olarak) daha yok edilmesi gerekecektir ve bu tepelerin olduğu yerden 3. Köprü otoyolu geçmektedir. Bu durumda yine ihalesi yapılmış olan ve inşaatı devam etmekte olan otoyolun proje kotlarının değişmesi gündeme gelecektir.' denildi

Bu havaalanı çalışamaz
TMMOB açıklamasında, proje kotunun 105 metreden 70 metreye indirilmesinin havaalanının çalışamaz hale getirilmesi anlamına geleceği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi: 'Çünkü, 70 m. kotunda yapılacak pistlerden, kara yönünden, uluslar arası uçuş güvenlik kriterlerine göre, iniş-kalkış mümkün değildir. Ayrıca proje kotu değişmez ise en az 1 milyar m³ dışarıdan dolgu getirilmesi gerekecektir. Basında çıkan haberlere göre, sahada şu anda 1200 adet ağır tonajlı kamyon çalışmaktadır. Hafriyat kamyonlarının kapasitelerinden yola çıkılarak hafriyatın süresi hakkında fikir edinmek mümkündür.'