Bürokrasiye adanmış dev kaynak

Başbakan Davutoğlu'nun talimatıyla başlatılan, devletin elindeki taşınmazlar ve taşıtlarla ilgili envanter çalışmasının sonuçlarına göre kamunun elinde 248 bin 956 lojman ve tesis bulunuyor

Bürokrasiye adanmış dev kaynak

aşbakan Davutoğlu'nun önceki gece yaptığı bir açıklamada 'sürdürülebilir ve ahlaki bir durum değil' sözleriyle eleştirdiği devletin elindeki taşınmazlar ve taşıtlarla ilgili envanter çalışması tamamlandı. Buna göre devletin elinde toplam 248 bin 956 lojman ve sosyal tesis ile 91 bin 286 adet taşıt bulunuyor.

Devlet Lojmanları

Ahlaki değil
Devletin elindeki taşınmazları ve taşıtlarla ilgili olarak: 'Eğer bir milletin üreten, vergi ödeyen kesimi bazı imkanlara sahip değilse, bürokrasi ya da devlet yönetenler bu imkanlara sahipse, bu da sürdürülebilir ve ahlaki bir durum değil. Devletin elindeki sosyal, tesisler,lojmanlar, konutlar, bina ve taşıtlarla ilgili kapsamlı bir envanter çalışması talimatı verdim.' açıklamasını yapan Başbakan Davutoğlu'nun talimatlarıyla başlayan envanter çalışmasının ilk sonuçları belli oldu. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre devletin elinde 248 bin 956 lojman ve sosyal tesis ile 91 bin 286 adet de taşıt bulunuyor. Özellikle taşıt rakamlarının, son yıllarda 'satın alma' girişimlerine getirilen kısıtlamalar vesilesiyle kiralık oranını artmasıyla birlikte daha da yükseldiği gözüküyor. Yapılan envanter çalışmasına göre geçen yıl kamu kiralık taşıtlara 212 milyon lira harcanmış durumda.

Lojmanlar kime ait
Yapılan envanter çalışmasına göre kamunun elinde bulunan toplam 246 bin 452 lojmandan, 215 bin 169'u, Başbakanlık, Maliye, Milli Savunma bakanlığı gibi genel bütçeli devlet kurumlarına, geri kalan kısmı ise Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi özel bütçeli kuruluşlara ait. Karayolları'na ait 19 bin 816 lojman ile yüksek öğretim kurumlarına ait 11 bin 75 ve diğer kurumlara ait 392 lojman bulunuyor. Genel Bütçeli Kuruluşlar içerisinde ise en fazla lojman, 52 bin adet ile Milli Savunma Bakanlığı, 46 bin adet ile Emniyet ve 41 bin adet ile Milli Eğitim Bakanlığı'na ait.

Satılmak istenen tesisler
Envanter çalışmasına göre, satılmak istenen lojman sayısı 2 bin 504... Bunlardan yalnızca 72 tanesi genel bütçeli kuruluşlara ait. Özel bütçeli kuruluşlarda ise bin 95 ve yükseköğretim kurumlarına ait 337 sosyal tesis bulunuyor. Eleştirilen temel kuruluşların başında da yaz aylarında